Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Општа болница СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА

Интервенција: Уградња ендопротеза колена


Врста помагала: Протеза за колено

Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Општа болница СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 2607958*****9 05.11.2020 03.11.2021
2 1707939*****2 13.05.2021 11.11.2021
3 0904947*****8 03.06.2021 02.12.2021
4 1010955*****1 03.06.2021 02.12.2021
5 2502947*****8 20.07.2021 19.01.2022
6 2103946*****2 28.01.2021 27.01.2022
7 1806958*****3 19.08.2021 17.02.2022
8 0806944*****7 24.08.2021 22.02.2022
9 1110943*****7 22.09.2021 17.03.2022
10 2204950*****8 23.09.2021 22.03.2022
11 1410953*****4 28.09.2021 24.03.2022
12 2706964*****2 01.10.2020 28.03.2022
13 1803946*****9 30.09.2021 29.03.2022
14 2412949*****6 04.10.2021 01.04.2022
15 2211948*****7 05.10.2021 01.04.2022
16 1405951*****5 20.10.2020 15.04.2022
17 0511949*****5 22.10.2021 21.04.2022
18 2901961*****9 27.10.2020 22.04.2022