Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Општа болница СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА

Интервенција: Уградња ендопротеза колена


Врста помагала: Протеза за колено

Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Општа болница СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 2706964*****2 01.10.2020 30.03.2021
2 0303961*****0 01.10.2020 31.03.2021
3 2708945*****6 08.10.2020 07.04.2021
4 1405951*****5 20.10.2020 19.04.2021
5 2901961*****9 27.10.2020 26.04.2021
6 2607958*****9 05.11.2020 04.05.2021
7 1503952*****7 15.12.2020 14.06.2021
8 2103946*****2 28.01.2021 27.07.2021
9 1604963*****8 18.02.2021 17.08.2021