Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Општа болница ПОЖАРЕВАЦ

Интервенција: Уградња ендопротеза кука


Врста помагала: Цементна протеза

Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Општа болница ПОЖАРЕВАЦ


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 1208939*****2 25.09.2019 19.02.2022
2 1011941*****5 18.11.2019 14.04.2022
3 0509942*****8 13.01.2020 09.06.2022
4 2706943*****6 22.01.2020 18.06.2022
5 2310942*****8 07.02.2020 03.07.2022
6 1402938*****1 19.02.2020 15.07.2022
7 3011944*****3 02.03.2020 29.07.2022
8 2210944*****6 04.03.2020 31.07.2022
9 0203942*****2 03.06.2020 30.09.2022
10 1912939*****4 08.06.2020 05.10.2022
11 1602943*****9 24.02.2021 23.11.2022
12 2401946*****2 17.05.2021 17.12.2022
13 1511944*****9 02.06.2021 02.01.2023
14 1410943*****4 04.06.2021 04.01.2023
15 1607943*****2 09.07.2021 09.02.2023
16 1509943*****1 26.07.2021 26.02.2023
17 0507941*****7 26.07.2021 26.02.2023
18 0201943*****0 28.07.2021 28.02.2023
19 0405944*****1 04.08.2021 04.03.2023
20 1609940*****7 13.08.2021 13.03.2023
21 1207945*****4 23.08.2021 23.03.2023
22 3009944*****9 16.09.2021 16.04.2023
23 1004938*****1 24.09.2021 24.04.2023
24 1703941*****9 13.10.2021 13.05.2023