Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Здравствени центар АРАНЂЕЛОВАЦ

Интервенција: Уградња ендопротеза кука


Врста помагала: Бесцементна протеза

Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Здравствени центар АРАНЂЕЛОВАЦ


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 1009955*****8 12.11.2019 03.06.2020
2 1101961*****6 03.02.2020 03.06.2020
3 1104953*****7 15.01.2018 10.06.2020
4 2406962*****7 28.01.2020 10.06.2020
5 1210973*****3 24.01.2020 17.06.2020
6 2609961*****7 06.02.2020 17.06.2020
7 0207962*****5 24.01.2019 24.06.2020
8 2606960*****2 28.02.2020 24.06.2020
9 2203974*****4 10.03.2020 06.07.2020
10 2203971*****6 03.05.2019 08.07.2020
11 0408973*****4 28.01.2020 08.07.2020
12 2105973*****5 21.01.2020 13.07.2020
13 0407968*****6 22.04.2019 15.07.2020
14 0805968*****8 11.06.2019 15.07.2020
15 0609963*****6 12.03.2020 27.07.2020
16 2107956*****6 24.02.2020 29.07.2020
17 2507955*****7 28.02.2020 29.07.2020
18 2003959*****7 24.09.2018 05.08.2020
19 2608957*****9 07.02.2020 10.08.2020
20 0211958*****7 20.11.2018 15.09.2020
21 2210962*****8 11.05.2020 09.11.2020
22 1406962*****8 19.09.2018 02.12.2020
23 3001959*****4 13.01.2020 07.12.2020
24 2109957*****5 01.06.2020 07.12.2020