Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Здравствени центар АРАНЂЕЛОВАЦ

Интервенција: Уградња ендопротеза кука


Врста помагала: Бесцементна протеза

Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Здравствени центар АРАНЂЕЛОВАЦ


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 0609963*****6 12.03.2020 17.03.2021
2 3001956*****1 02.06.2020 31.03.2021
3 2003959*****7 24.09.2018 04.04.2021
4 1710966*****0 28.07.2020 09.04.2021
5 2105973*****5 21.01.2020 11.04.2021
6 0805968*****8 11.06.2019 18.04.2021
7 2203971*****6 03.05.2019 21.04.2021
8 3001959*****4 13.01.2020 21.04.2021
9 2507955*****7 28.02.2020 21.04.2021
10 2810962*****9 12.10.2020 21.04.2021
11 1009955*****8 12.11.2019 25.04.2021
12 2609961*****7 06.02.2020 25.04.2021
13 1902962*****5 04.09.2020 14.05.2021
14 1406962*****8 19.09.2018 19.05.2021
15 2903957*****2 11.09.2020 21.05.2021
16 2311956*****1 15.10.2020 28.05.2021
17 1210973*****3 24.01.2020 13.06.2021
18 0105964*****3 01.02.2021 02.08.2021
19 2306971*****5 08.02.2021 16.08.2021
20 1205958*****4 08.02.2021 23.08.2021
21 1608964*****4 27.10.2020 27.08.2021
22 2808958*****4 12.02.2021 30.08.2021
23 0601960*****8 22.02.2021 30.08.2021
24 0704965*****7 29.09.2020 08.10.2021
25 3103963*****6 08.02.2021 01.11.2021