Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Здравствени центар АРАНЂЕЛОВАЦ

Интервенција: Уградња ендопротеза кука


Врста помагала: Цементна протеза

Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Здравствени центар АРАНЂЕЛОВАЦ


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 0505945*****7 03.08.2020 05.03.2021
2 1804935*****5 20.10.2020 02.04.2021
3 2809941*****7 15.04.2019 04.04.2021
4 1302944*****8 16.08.2019 04.04.2021
5 0706939*****6 09.09.2019 04.04.2021
6 1005942*****2 14.10.2020 21.04.2021
7 1704945*****5 05.06.2020 26.05.2021
8 1410942*****0 24.02.2020 27.06.2021
9 1701945*****6 08.01.2021 05.07.2021
10 1207945*****1 21.01.2021 12.07.2021
11 2510944*****7 12.02.2021 30.08.2021