Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Здравствени центар АРАНЂЕЛОВАЦ

Интервенција: Уградња ендопротеза кука


Врста помагала: Цементна протеза

Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Здравствени центар АРАНЂЕЛОВАЦ


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 1302944*****8 16.08.2019 22.10.2021
2 1804935*****5 20.10.2020 27.10.2021
3 2202941*****8 20.04.2021 24.11.2021
4 2910943*****9 26.07.2021 20.12.2021
5 2606940*****4 03.09.2021 28.02.2022
6 0103946*****5 06.09.2021 07.03.2022
7 2705944*****0 01.10.2021 07.03.2022