Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Здравствени центар АРАНЂЕЛОВАЦ

Интервенција: Уградња ендопротеза кука


Врста помагала: Хибридна протеза

Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Здравствени центар АРАНЂЕЛОВАЦ


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 1305951*****2 02.03.2020 02.06.2020
2 2603954*****2 27.09.2019 17.06.2020
3 2610952*****2 19.04.2019 24.06.2020
4 1903947*****7 21.10.2019 24.06.2020
5 2006948*****9 16.05.2017 26.06.2020
6 0109947*****3 10.02.2020 01.07.2020
7 0209952*****6 10.02.2020 01.07.2020
8 0304949*****6 11.06.2019 15.07.2020
9 1606949*****7 04.12.2018 05.08.2020
10 1811954*****7 03.02.2020 24.08.2020
11 1506948*****8 12.11.2019 23.09.2020
12 2710950*****7 26.05.2020 28.09.2020
13 0310947*****9 01.10.2019 30.09.2020
14 0210950*****3 11.05.2020 16.11.2020
15 1806946*****6 01.06.2020 07.12.2020