Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Здравствени центар АРАНЂЕЛОВАЦ

Интервенција: Уградња ендопротеза кука


Врста помагала: Хибридна протеза

Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Здравствени центар АРАНЂЕЛОВАЦ


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 2906952*****1 07.07.2020 24.03.2021
2 1606949*****7 04.12.2018 04.04.2021
3 0304949*****6 11.06.2019 11.04.2021
4 0310947*****9 01.10.2019 11.04.2021
5 1506948*****8 12.11.2019 11.04.2021
6 1811954*****7 03.02.2020 11.04.2021
7 2710950*****7 26.05.2020 14.04.2021
8 0109947*****3 10.02.2020 18.04.2021
9 0209952*****6 10.02.2020 18.04.2021
10 1209950*****5 16.06.2020 21.04.2021
11 1710949*****1 12.10.2020 21.04.2021
12 0210950*****3 11.05.2020 25.04.2021
13 1806946*****6 01.06.2020 28.04.2021
14 1805954*****5 22.09.2020 07.05.2021
15 2306948*****7 14.09.2020 14.05.2021
16 1903947*****7 21.10.2019 23.05.2021
17 1409950*****3 06.07.2020 26.05.2021
18 1408949*****7 03.09.2020 11.06.2021
19 1108949*****8 03.11.2020 02.07.2021
20 0906951*****3 03.11.2020 02.07.2021
21 2610952*****2 19.04.2019 18.07.2021
22 2308955*****2 16.11.2020 30.07.2021
23 2207946*****4 02.02.2021 09.08.2021
24 0405953*****6 02.02.2021 09.08.2021
25 2304954*****3 08.02.2021 16.08.2021
26 0110948*****7 09.02.2021 23.08.2021
27 1006949*****5 09.02.2021 30.08.2021
28 1908950*****4 19.02.2021 30.08.2021
29 0208950*****4 22.02.2021 06.09.2021
30 2609954*****7 01.03.2021 06.09.2021
31 1907948*****8 13.10.2020 19.11.2021
32 1508952*****2 13.10.2020 21.01.2022