Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Клинички центар КРАГУЈЕВАЦ
ne valja: SELECT ii.id_intervencije, ii.naziv_intervencije_c AS ni FROM intervencije AS ii where ii.id_intervencije=