Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Клинички центар КРАГУЈЕВАЦ

Интервенција: ЦТ дијагностика кичменог стуба


Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Клинички центар КРАГУЈЕВАЦ


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 2001953*****9 15.10.2021 03.11.2021
2 0201986*****7 01.07.2021 06.12.2021