Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Клинички центар КРАГУЈЕВАЦ

Интервенција: Уградња трајног вештачког водича срца (ТVES)


Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Клинички центар КРАГУЈЕВАЦ


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 0209939*****0 07.07.2021 11.10.2021
2 1108948*****9 28.04.2021 27.10.2021
3 1810957*****9 13.04.2021 01.11.2021
4 2111940*****3 26.04.2021 01.11.2021
5 1509946*****3 25.02.2021 15.11.2021
6 2902976*****7 14.05.2021 15.11.2021
7 2102954*****5 25.05.2021 15.11.2021
8 1011931*****7 17.05.2021 18.11.2021
9 0101943*****8 28.05.2021 29.11.2021
10 1903002*****2 21.06.2021 30.11.2021
11 2611943*****3 11.06.2021 01.12.2021
12 2010934*****1 28.06.2021 24.12.2021
13 2310943*****2 01.09.2021 28.12.2021
14 2505961*****2 15.07.2021 18.01.2022
15 0406948*****6 28.07.2021 25.01.2022
16 2409999*****0 28.07.2021 28.01.2022
17 2907997*****5 30.08.2021 31.01.2022
18 3003950*****4 13.09.2021 07.02.2022
19 2405941*****2 09.08.2021 11.02.2022
20 1411943*****0 07.07.2021 16.02.2022
21 1906955*****3 20.08.2021 18.02.2022
22 0109938*****3 01.09.2021 23.02.2022
23 1710943*****9 03.09.2021 01.03.2022
24 0812935*****4 13.09.2021 11.03.2022
25 1511951*****0 13.09.2021 11.03.2022
26 3012948*****8 13.09.2021 11.03.2022
27 0511937*****4 13.09.2021 14.03.2022
28 2504942*****3 28.09.2021 28.03.2022
29 1005959*****1 01.10.2021 04.04.2022
30 1108956*****7 04.10.2021 04.04.2022
31 2901938*****1 08.10.2021 07.04.2022
32 1305958*****2 08.10.2021 07.04.2022
33 1412946*****3 08.10.2021 07.04.2022
34 1303948*****3 08.10.2021 08.04.2022