Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Општа болница ЋУПРИЈА

Интервенција: Уградња ендопротеза кука


Врста помагала: Бесцементна протеза

Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Општа болница ЋУПРИЈА


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 2208960*****2 07.09.2021 08.11.2021
2 1707961*****7 20.05.2021 15.11.2021
3 1906959*****2 16.09.2021 15.11.2021
4 0106964*****6 12.06.2020 01.12.2021
5 0802957*****5 24.08.2021 03.01.2022