Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Општа болница ЋУПРИЈА

Интервенција: ЦТ преглед главе и врата


Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Општа болница ЋУПРИЈА


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 1607964*****0 10.02.2020 05.06.2020
2 0906959*****5 12.02.2020 29.06.2020
3 1302950*****1 02.03.2020 18.08.2020
4 2301955*****0 20.12.2019 16.09.2020
5 0110963*****1 16.01.2020 16.09.2020
6 0709978*****8 25.02.2020 16.09.2020