Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Општа болница ЋУПРИЈА

Интервенција: ЦТ преглед грудног коша


Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Општа болница ЋУПРИЈА


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 0502984*****3 09.03.2020 07.08.2020
2 2502935*****1 13.07.2020 13.08.2020
3 2808965*****6 02.06.2020 19.08.2020
4 1509960*****2 03.06.2020 20.08.2020
5 3008952*****0 15.07.2020 28.08.2020
6 1801950*****5 21.07.2020 01.09.2020
7 2504951*****8 08.07.2020 02.09.2020
8 1208952*****6 29.07.2020 04.09.2020
9 1804953*****1 30.01.2020 16.09.2020
10 0601976*****1 14.07.2020 17.09.2020