Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Општа болница ЈАГОДИНА

Интервенција: Уградња ендопротеза кука


Врста помагала: Бесцементна протеза

Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Општа болница ЈАГОДИНА


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 2604957*****6 10.03.2020 31.08.2020
2 0707961*****6 05.06.2020 04.09.2020
3 1910961*****3 10.06.2020 10.09.2020
4 1405981*****5 23.06.2020 15.09.2020
5 0101961*****8 10.03.2020 17.09.2020
6 2905958*****0 29.06.2020 21.09.2020
7 2107963*****4 03.07.2020 25.09.2020
8 3011955*****1 21.07.2020 29.09.2020
9 0609960*****4 23.07.2020 01.10.2020
10 1410956*****6 28.07.2020 02.10.2020