Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Општа болница ЈАГОДИНА

Интервенција: Уградња ендопротеза кука


Врста помагала: Бесцементна протеза

Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Општа болница ЈАГОДИНА


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 0609960*****4 23.07.2020 02.04.2021
2 1410956*****6 28.07.2020 05.04.2021
3 1911965*****1 01.09.2020 12.04.2021
4 2802958*****8 09.09.2020 15.04.2021
5 1801961*****9 10.09.2020 16.04.2021
6 3008975*****4 30.09.2020 30.04.2021
7 1407958*****4 07.10.2020 06.05.2021
8 2204959*****8 09.10.2020 11.05.2021
9 2909958*****6 16.10.2020 12.05.2021
10 1909959*****7 20.10.2020 13.05.2021
11 0912962*****1 04.11.2020 24.05.2021
12 2302968*****5 09.11.2020 27.05.2021
13 2504956*****4 12.11.2020 31.05.2021
14 3004957*****7 12.11.2020 01.06.2021
15 0202965*****2 20.11.2020 08.06.2021
16 0903956*****5 01.12.2020 09.06.2021
17 1801963*****0 15.12.2020 10.06.2021
18 2705981*****2 12.01.2021 14.06.2021
19 2403956*****1 21.01.2021 16.06.2021
20 1404956*****6 27.01.2021 18.06.2021
21 1212965*****8 29.01.2021 21.06.2021
22 2011957*****6 02.02.2021 24.06.2021
23 0307956*****7 02.02.2021 25.06.2021
24 0912968*****1 02.02.2021 28.06.2021
25 1802957*****3 03.02.2021 29.06.2021
26 1008966*****9 04.02.2021 01.07.2021
27 2604957*****4 06.02.2021 05.07.2021
28 0111960*****4 20.02.2021 08.07.2021