Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Општа болница ПАРАЋИН

Интервенција: Уградња ендопротеза кука


Врста помагала: Бесцементна протеза

Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Општа болница ПАРАЋИН


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 2511961*****5 12.09.2019 01.03.2021
2 2710958*****2 21.01.2020 08.03.2021
3 1810954*****6 28.03.2019 05.04.2021
4 1605955*****0 10.10.2019 03.05.2021
5 0801955*****8 28.11.2019 03.05.2021
6 1803960*****1 22.08.2019 10.05.2021
7 1708959*****0 13.08.2019 14.06.2021
8 2611961*****8 19.11.2019 05.07.2021