Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Општа болница ПАРАЋИН

Интервенција: Уградња ендопротеза кука


Врста помагала: Бесцементна протеза

Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Општа болница ПАРАЋИН


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 2511961*****5 12.09.2019 30.11.2021
2 2611961*****8 19.11.2019 30.11.2021
3 0801955*****8 28.11.2019 06.12.2021
4 2109957*****8 09.08.2021 31.12.2021
5 2710958*****2 21.01.2020 05.01.2022
6 0903958*****0 15.09.2021 10.01.2022
7 0312972*****6 07.10.2021 28.03.2022
8 1501962*****7 14.04.2021 04.04.2022