Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Општа болница ПАРАЋИН

Интервенција: Уградња ендопротеза кука


Врста помагала: Цементна протеза

Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Општа болница ПАРАЋИН


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 0611942*****1 03.06.2020 08.11.2021
2 2203955*****4 11.06.2020 15.11.2021
3 0110942*****2 21.05.2021 19.11.2021
4 2806941*****7 17.06.2021 30.11.2021
5 2110941*****4 07.11.2019 01.12.2021
6 1005938*****8 04.08.2021 15.12.2021
7 0711942*****6 04.06.2020 16.12.2021
8 0411941*****5 15.06.2021 16.12.2021
9 0210949*****4 11.02.2020 02.05.2022