Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Општа болница ПАРАЋИН

Интервенција: Уградња ендопротеза кука


Врста помагала: Хибридна протеза

Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Општа болница ПАРАЋИН


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 1707953*****2 03.12.2019 09.06.2020
2 2803954*****6 29.08.2019 29.06.2020
3 0611945*****0 19.09.2019 29.06.2020
4 0310950*****9 28.01.2020 19.08.2020
5 0904950*****6 22.08.2019 01.09.2020
6 2001952*****0 03.10.2019 14.09.2020
7 3108946*****6 22.10.2019 23.09.2020
8 1410952*****6 05.02.2020 23.09.2020
9 0203950*****8 29.08.2019 30.09.2020
10 2605953*****7 04.12.2019 02.11.2020