Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Општа болница ПАРАЋИН

Интервенција: Уградња ендопротеза кука


Врста помагала: Хибридна протеза

Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Општа болница ПАРАЋИН


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 1605955*****0 27.05.2021 01.11.2021
2 0611946*****0 24.06.2021 25.11.2021
3 1612951*****4 18.06.2021 30.11.2021
4 2203956*****3 13.07.2021 30.11.2021
5 0302951*****3 06.07.2021 23.12.2021
6 3108946*****6 22.10.2019 26.01.2022
7 0310950*****9 28.01.2020 28.03.2022
8 2605953*****7 04.12.2019 11.04.2022
9 1101951*****8 19.10.2021 19.04.2022
10 1908951*****7 19.10.2021 19.04.2022
11 0110948*****7 24.06.2021 25.04.2022
12 1410952*****6 05.02.2020 02.05.2022