Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Општа болница ПАРАЋИН

Интервенција: Уградња ендопротеза кука


Врста помагала: Хибридна протеза

Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Општа болница ПАРАЋИН


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 0203950*****8 29.08.2019 05.03.2021
2 3108946*****6 22.10.2019 08.03.2021
3 1907949*****3 18.06.2020 15.03.2021
4 1410952*****6 05.02.2020 01.04.2021
5 0310950*****9 28.01.2020 31.05.2021
6 2605953*****7 04.12.2019 01.06.2021