Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Здравствени центар БОР

Интервенција: Уградња ендопротеза кука


Врста помагала: Бесцементна протеза

Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Здравствени центар БОР


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 2312958*****0 12.10.2021 02.09.2022
2 0903966*****0 14.07.2021 04.09.2022
3 0801963*****5 15.03.2022 08.09.2022
4 0611966*****5 03.11.2021 15.09.2022
5 1902972*****5 04.11.2021 15.09.2022
6 1203958*****7 22.03.2022 22.09.2022
7 1701963*****3 31.12.2021 29.09.2022
8 1205979*****4 05.01.2022 20.10.2022
9 1401957*****0 12.04.2022 20.10.2022
10 1304961*****3 23.07.2021 24.11.2022
11 0102970*****0 08.11.2021 24.11.2022
12 2008965*****3 20.04.2022 24.11.2022
13 2003961*****9 10.11.2021 25.11.2022
14 2502973*****2 28.04.2022 22.12.2022
15 0310971*****7 24.05.2022 22.12.2022
16 3008959*****7 24.05.2022 27.01.2023
17 0201960*****8 18.05.2022 10.02.2023
18 1002963*****8 09.06.2022 27.04.2023
19 1702957*****4 16.06.2022 12.06.2023
20 1307967*****2 23.06.2022 19.06.2023
21 2208963*****9 13.07.2022 26.06.2023
22 1103967*****1 13.07.2022 27.06.2023
23 0301965*****9 13.07.2022 03.07.2023
24 0402959*****9 14.07.2022 04.07.2023
25 1603962*****8 14.07.2022 10.07.2023
26 2002964*****3 01.08.2022 12.07.2023
27 2404959*****6 12.08.2022 24.07.2023