Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Здравствени центар БОР

Интервенција: Уградња ендопротеза кука


Врста помагала: Бесцементна протеза

Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Здравствени центар БОР


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 2709960*****0 15.07.2021 18.10.2021
2 1501956*****1 16.08.2021 18.10.2021
3 0310971*****7 23.08.2021 18.10.2021
4 0903966*****0 14.07.2021 19.10.2021
5 2803959*****6 15.07.2021 19.10.2021
6 2702965*****0 12.08.2021 22.10.2021
7 2604965*****9 12.08.2021 22.10.2021
8 1103967*****1 12.07.2021 25.10.2021
9 1412964*****3 14.07.2021 25.10.2021
10 1304961*****3 23.07.2021 26.10.2021
11 1202957*****3 19.07.2021 01.11.2021
12 0603962*****8 12.07.2021 04.11.2021
13 0512962*****5 15.07.2021 04.11.2021
14 2312958*****0 12.10.2021 15.11.2021
15 0402959*****9 08.10.2021 06.12.2021
16 0909977*****0 08.10.2021 06.12.2021