Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Здравствени центар БОР

Интервенција: Уградња ендопротеза кука


Врста помагала: Цементна протеза

Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Здравствени центар БОР


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 1806949*****3 14.07.2021 13.10.2021
2 2205950*****9 15.07.2021 14.10.2021
3 2604955*****9 12.07.2021 15.10.2021
4 0506948*****4 02.08.2021 15.10.2021
5 1005953*****3 13.07.2021 19.10.2021
6 1009950*****4 02.08.2021 19.10.2021
7 0605955*****8 02.08.2021 19.10.2021
8 3003945*****2 16.07.2021 20.10.2021
9 0708950*****5 12.08.2021 20.10.2021
10 2301953*****3 19.08.2021 20.10.2021
11 1112954*****1 12.07.2021 25.10.2021
12 2010947*****1 20.07.2021 25.10.2021
13 2211949*****1 29.07.2021 25.10.2021
14 1912955*****6 23.08.2021 25.10.2021
15 2007956*****6 26.08.2021 25.10.2021
16 2301948*****0 23.08.2021 26.10.2021
17 3103945*****5 12.08.2021 27.10.2021
18 3112949*****9 12.08.2021 27.10.2021
19 1503947*****5 13.07.2021 01.11.2021