Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Здравствени центар ЗАЈЕЧАР

Интервенција: Уградња ендопротеза кука


Врста помагала: Бесцементна протеза

Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Здравствени центар ЗАЈЕЧАР


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 2710957*****9 16.10.2020 16.04.2021
2 2207957*****9 19.02.2021 19.08.2021
3 3003957*****7 15.10.2020 14.10.2021
4 2602959*****6 04.11.2020 04.11.2021
5 1707956*****6 06.11.2020 05.11.2021
6 0604969*****0 06.11.2020 05.11.2021
7 0104962*****2 12.11.2020 12.11.2021
8 2311948*****0 13.11.2020 12.11.2021
9 0307955*****7 25.11.2020 25.11.2021
10 1004963*****0 11.12.2020 10.12.2021
11 0112963*****2 17.12.2020 17.12.2021
12 0103970*****8 02.02.2021 02.02.2022