Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Здравствени центар ЗАЈЕЧАР

Интервенција: Уградња ендопротеза кука


Врста помагала: Бесцементна протеза

Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Здравствени центар ЗАЈЕЧАР


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 0502959*****2 19.08.2019 19.08.2020
2 1108967*****8 24.02.2020 24.08.2020
3 0802970*****6 06.12.2019 08.12.2020
4 1210960*****9 10.12.2019 10.12.2020
5 2407959*****8 24.06.2020 24.12.2020
6 1408963*****9 07.02.2020 08.02.2021
7 2806956*****2 07.07.2020 07.07.2021