Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Здравствени центар ЗАЈЕЧАР

Интервенција: Уградња ендопротеза кука


Врста помагала: Бесцементна протеза

Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Здравствени центар ЗАЈЕЧАР


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 1004963*****0 11.12.2020 10.12.2021
2 0910972*****6 14.09.2021 14.03.2022
3 1811962*****3 30.09.2021 30.03.2022
4 2407959*****8 06.10.2021 06.04.2022
5 0504957*****7 09.06.2021 09.06.2022
6 2805956*****3 09.06.2021 09.06.2022
7 1106962*****6 24.06.2021 24.06.2022
8 1506971*****9 23.07.2021 22.07.2022
9 1203958*****8 27.08.2021 26.08.2022
10 2312960*****3 27.08.2021 29.08.2022
11 1912986*****2 30.09.2021 29.09.2022
12 0107960*****4 23.10.2021 21.10.2022