Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Здравствени центар ЗАЈЕЧАР

Интервенција: Уградња ендопротеза кука


Врста помагала: Цементна протеза

Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Здравствени центар ЗАЈЕЧАР


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 0903952*****4 28.10.2020 28.10.2021
2 1312949*****6 28.10.2020 28.10.2021
3 1802949*****3 25.11.2020 25.11.2021
4 0909953*****5 09.06.2021 09.12.2021
5 1401947*****2 19.02.2021 18.02.2022
6 2412941*****3 03.09.2021 03.03.2022
7 2710948*****8 19.03.2021 18.03.2022
8 1007952*****8 19.03.2021 21.03.2022
9 1706948*****9 22.03.2021 22.03.2022
10 0607949*****0 09.04.2021 08.04.2022
11 0503939*****5 23.10.2021 22.04.2022
12 1901953*****6 27.04.2021 27.04.2022
13 0209942*****8 29.04.2021 29.04.2022
14 2706953*****2 11.05.2021 11.05.2022
15 1102946*****7 24.05.2021 24.05.2022
16 2011948*****2 24.05.2021 24.05.2022
17 0803967*****4 15.06.2021 15.06.2022
18 1112950*****9 24.06.2021 24.06.2022
19 1304948*****6 30.07.2021 29.07.2022
20 1212948*****6 27.08.2021 26.08.2022
21 1207947*****3 27.08.2021 29.08.2022
22 0101951*****6 27.08.2021 29.08.2022
23 1109938*****2 27.08.2021 29.08.2022
24 0303954*****6 14.09.2021 14.09.2022
25 2503952*****3 24.09.2021 23.09.2022
26 0704953*****2 30.09.2021 30.09.2022
27 0104956*****6 30.09.2021 30.09.2022
28 1004955*****8 12.10.2021 12.10.2022
29 1804945*****6 23.10.2021 21.10.2022