Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Здравствени центар ЗАЈЕЧАР

Интервенција: Уградња ендопротеза кука


Врста помагала: Цементна протеза

Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Здравствени центар ЗАЈЕЧАР


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 0503939*****5 27.02.2020 26.02.2021
2 0111951*****2 06.03.2020 08.03.2021
3 2808944*****8 06.03.2020 09.03.2021
4 1002947*****0 09.06.2020 09.03.2021
5 1412947*****1 13.03.2020 12.03.2021
6 2108945*****7 13.10.2020 13.04.2021
7 0807944*****1 14.01.2020 14.04.2021
8 2001952*****5 19.10.2020 19.04.2021
9 0208952*****6 19.10.2020 19.04.2021
10 2109963*****4 13.02.2020 12.05.2021
11 1304943*****8 12.11.2020 12.05.2021
12 1210950*****4 19.08.2020 19.05.2021
13 1012949*****7 24.02.2020 24.05.2021
14 0503948*****5 12.06.2020 11.06.2021
15 2209944*****6 02.07.2020 02.07.2021
16 0808936*****9 19.08.2020 20.08.2021
17 2712951*****6 23.09.2020 23.09.2021
18 1709948*****0 29.09.2020 29.09.2021
19 1908941*****8 02.10.2020 01.10.2021
20 0808951*****7 07.10.2020 07.10.2021
21 0102948*****3 07.10.2020 07.10.2021
22 1312949*****6 28.10.2020 28.10.2021
23 0903952*****4 28.10.2020 28.10.2021
24 1802949*****3 25.11.2020 25.11.2021
25 2604941*****4 01.12.2020 01.12.2021
26 1009950*****8 11.12.2020 10.12.2021
27 1401952*****1 09.02.2021 09.02.2022
28 1401947*****2 19.02.2021 18.02.2022