Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Здравствени центар ЗАЈЕЧАР

Интервенција: Уградња ендопротеза кука


Врста помагала: Цементна протеза

Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Здравствени центар ЗАЈЕЧАР


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 1011958*****9 10.12.2019 10.06.2020
2 2311946*****0 02.08.2019 03.08.2020
3 3008940*****2 02.08.2019 03.08.2020
4 2809938*****2 03.02.2020 03.08.2020
5 0101954*****0 07.02.2020 07.08.2020
6 0701954*****7 19.08.2019 20.08.2020
7 1403954*****8 19.08.2019 20.08.2020
8 2606951*****0 24.02.2020 24.08.2020
9 0902944*****7 27.02.2020 27.08.2020
10 0903950*****0 27.02.2020 27.08.2020
11 2808944*****8 06.03.2020 07.09.2020
12 0111951*****2 06.03.2020 07.09.2020
13 2905945*****9 04.11.2019 04.11.2020
14 1210950*****4 05.11.2019 05.11.2020
15 2010947*****3 12.11.2019 12.11.2020
16 0802947*****3 13.11.2019 13.11.2020
17 1307947*****3 22.11.2019 23.11.2020
18 0404948*****7 06.12.2019 07.12.2020
19 2205948*****5 11.12.2019 11.12.2020
20 2803947*****6 26.12.2019 25.12.2020
21 1109938*****2 09.01.2020 08.01.2021
22 0807944*****1 14.01.2020 14.01.2021
23 2410948*****4 29.01.2020 29.01.2021
24 2603953*****9 29.01.2020 29.01.2021
25 2707948*****5 30.01.2020 29.01.2021
26 2109963*****4 13.02.2020 12.02.2021
27 1006955*****4 14.02.2020 15.02.2021
28 1904939*****0 24.02.2020 24.02.2021
29 1012949*****7 24.02.2020 24.02.2021
30 0503939*****5 27.02.2020 26.02.2021
31 1412947*****1 13.03.2020 12.03.2021
32 2609950*****8 20.03.2020 19.03.2021
33 2403944*****5 22.05.2020 21.05.2021