Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Здравствени центар ЗАЈЕЧАР

Интервенција: Уградња ендопротеза кука


Врста помагала: Хибридна протеза

Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Здравствени центар ЗАЈЕЧАР


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 1908955*****2 04.09.2020 04.03.2021
2 2311953*****4 31.07.2020 30.07.2021
3 0105955*****1 02.09.2020 02.09.2021
4 0202952*****4 29.10.2020 29.10.2021
5 0806954*****4 02.02.2021 02.02.2022
6 1911954*****7 09.02.2021 09.02.2022