Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Здравствени центар УЖИЦЕ

Интервенција: Уградња ендопротеза кука


Врста помагала: Цементна протеза

Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Здравствени центар УЖИЦЕ


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 0606937*****0 05.02.2020 01.06.2020
2 3004943*****8 06.03.2020 09.06.2020
3 1303941*****8 06.03.2020 23.06.2020
4 0304941*****8 02.11.2018 30.06.2020
5 0912934*****3 29.11.2019 28.07.2020
6 0205939*****1 19.04.2019 11.08.2020
7 2712942*****2 17.12.2019 17.08.2020
8 1806942*****8 18.03.2020 17.08.2020
9 1010936*****7 27.05.2020 09.09.2020
10 0208941*****1 13.08.2019 12.10.2020
11 1405938*****9 05.04.2019 02.11.2020
12 0805941*****6 12.04.2019 02.11.2020
13 2304941*****5 08.03.2018 03.11.2020
14 2004943*****9 21.09.2018 23.11.2020
15 2509940*****3 07.05.2019 29.12.2020
16 0909940*****5 02.10.2019 25.01.2021
17 2806936*****3 15.11.2019 16.02.2021
18 1603937*****5 07.09.2018 23.02.2021
19 1804940*****6 17.12.2019 29.03.2021
20 2608939*****5 11.12.2019 30.03.2021
21 3001942*****3 24.02.2020 23.04.2021
22 1801945*****9 24.02.2020 23.04.2021
23 2811939*****2 29.01.2020 03.05.2021
24 1209943*****0 02.03.2020 07.05.2021