Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Здравствени центар УЖИЦЕ

Интервенција: Уградња ендопротеза кука


Врста помагала: Цементна протеза

Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Здравствени центар УЖИЦЕ


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 0409938*****0 29.09.2020 26.03.2021
2 0208941*****1 13.08.2019 02.04.2021
3 1310951*****0 10.06.2020 05.04.2021
4 0905945*****3 27.01.2021 09.04.2021
5 1502942*****0 30.09.2020 16.04.2021
6 1110936*****1 07.10.2020 16.04.2021
7 2304941*****5 08.03.2018 23.04.2021
8 1405938*****9 05.04.2019 23.04.2021
9 0805941*****6 12.04.2019 23.04.2021
10 2004943*****9 21.09.2018 14.05.2021
11 2505945*****4 01.06.2020 21.05.2021
12 2509940*****3 07.05.2019 18.06.2021
13 0305942*****8 11.09.2020 09.07.2021
14 0909940*****5 02.10.2019 16.07.2021
15 1710942*****4 01.10.2020 02.08.2021
16 3004943*****8 05.02.2021 02.08.2021
17 1603937*****5 07.09.2018 13.08.2021
18 2608939*****5 11.12.2019 17.09.2021
19 1804940*****6 17.12.2019 17.09.2021
20 3001942*****3 24.02.2020 13.10.2021
21 0606937*****0 05.02.2020 19.11.2021
22 1303941*****8 06.03.2020 13.12.2021
23 0304941*****8 02.11.2018 20.12.2021
24 2308941*****6 31.08.2020 29.12.2021
25 0912934*****3 29.11.2019 17.01.2022
26 0805942*****0 29.09.2020 21.01.2022
27 0205939*****1 19.04.2019 31.01.2022
28 1806942*****8 18.03.2020 04.02.2022
29 1802945*****5 12.10.2020 09.02.2022
30 1010936*****7 27.05.2020 28.02.2022
31 2011938*****8 10.06.2020 28.02.2022
32 0803936*****9 25.09.2020 04.03.2022
33 2304943*****1 10.06.2020 07.03.2022