Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Здравствени центар УЖИЦЕ

Интервенција: Уградња ендопротеза кука


Врста помагала: Цементна протеза

Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Здравствени центар УЖИЦЕ


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 2004943*****9 21.09.2018 21.09.2019
2 2009942*****8 10.09.2019 22.10.2019
3 2509940*****3 07.05.2019 31.10.2019
4 1603937*****5 07.09.2018 26.12.2019
5 2205938*****5 01.03.2019 10.04.2020
6 0304941*****8 02.11.2018 01.05.2020
7 0205939*****1 19.04.2019 12.06.2020
8 0208941*****1 13.08.2019 11.08.2020
9 1409940*****6 12.08.2019 17.08.2020
10 0805941*****6 12.04.2019 02.09.2020
11 1405938*****9 05.04.2019 03.09.2020
12 2304941*****5 08.03.2018 04.09.2020
13 0901943*****4 05.07.2019 11.09.2020
14 2109943*****8 09.09.2019 14.09.2020