Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Здравствени центар УЖИЦЕ

Интервенција: Уградња ендопротеза кука


Врста помагала: Цементна протеза

Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Здравствени центар УЖИЦЕ


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 2811939*****2 29.01.2020 04.03.2020
2 0606937*****0 05.02.2020 01.04.2020
3 0304941*****8 02.11.2018 01.05.2020
4 0912934*****3 29.11.2019 29.05.2020
5 0205939*****1 19.04.2019 12.06.2020
6 2712942*****2 17.12.2019 16.06.2020
7 0208941*****1 13.08.2019 11.08.2020
8 0805941*****6 12.04.2019 02.09.2020
9 1405938*****9 05.04.2019 03.09.2020
10 2304941*****5 08.03.2018 04.09.2020
11 2004943*****9 21.09.2018 23.09.2020
12 2509940*****3 07.05.2019 30.10.2020
13 0909940*****5 02.10.2019 26.11.2020
14 2806936*****3 15.11.2019 18.12.2020
15 1603937*****5 07.09.2018 25.12.2020
16 0506940*****5 27.11.2019 13.01.2021
17 0112943*****1 03.12.2019 14.01.2021
18 1804940*****6 17.12.2019 28.01.2021
19 2608939*****5 11.12.2019 29.01.2021
20 3001942*****3 24.02.2020 22.02.2021
21 1801945*****9 24.02.2020 22.02.2021