Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Здравствени центар УЖИЦЕ

Интервенција: Уградња ендопротеза кука


Врста помагала: Хибридна протеза

Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Здравствени центар УЖИЦЕ


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 2706952*****4 19.09.2019 12.03.2020
2 1506946*****2 19.09.2019 12.03.2020
3 1203953*****8 26.02.2020 01.04.2020
4 2607953*****4 21.10.2019 06.04.2020
5 0803953*****9 05.02.2020 08.04.2020
6 2808945*****7 02.08.2019 17.04.2020
7 1206952*****5 06.12.2019 24.04.2020
8 0511949*****8 19.11.2019 12.05.2020
9 2707947*****5 26.11.2019 12.05.2020
10 3105943*****2 25.11.2019 25.05.2020
11 0111952*****4 24.01.2020 20.07.2020
12 0504950*****3 30.01.2020 23.07.2020
13 1706946*****8 28.08.2018 30.07.2020
14 1108945*****3 20.02.2018 14.08.2020
15 0902946*****8 19.02.2020 18.08.2020
16 1501945*****3 27.02.2020 27.08.2020
17 2906939*****6 31.07.2019 04.09.2020
18 1901950*****1 22.10.2019 20.10.2020
19 1503952*****7 11.01.2019 23.10.2020
20 1512951*****0 21.08.2019 06.11.2020
21 1401946*****4 30.08.2019 06.11.2020
22 2410953*****8 26.11.2019 10.11.2020
23 0112949*****2 18.09.2019 13.11.2020
24 0611954*****3 19.11.2019 17.11.2020
25 0706946*****1 15.05.2019 19.11.2020
26 2008945*****6 22.10.2019 26.11.2020
27 0111944*****5 30.08.2019 04.12.2020
28 0511947*****2 09.10.2019 04.12.2020
29 2108948*****6 10.12.2019 08.12.2020
30 0712954*****7 17.12.2019 15.12.2020
31 0806949*****3 17.12.2019 15.12.2020
32 1307946*****8 11.10.2019 08.01.2021
33 0102951*****3 08.11.2019 08.01.2021
34 1508945*****8 20.08.2019 14.01.2021
35 1711949*****6 20.02.2018 19.02.2021