Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Здравствени центар УЖИЦЕ

Интервенција: МР дијагностика - преглед мале карлице


Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Здравствени центар УЖИЦЕ


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 1811950*****8 20.05.2020 22.06.2020
2 0701970*****2 21.05.2020 23.06.2020
3 0101970*****3 21.05.2020 23.06.2020
4 0110961*****8 22.05.2020 24.06.2020
5 1311956*****7 23.05.2020 24.06.2020
6 0106943*****8 21.05.2020 25.06.2020
7 2110002*****2 21.05.2020 25.06.2020
8 0912944*****9 22.05.2020 26.06.2020
9 0106952*****7 25.05.2020 29.06.2020
10 0609940*****9 25.05.2020 29.06.2020
11 0708975*****3 14.02.2020 06.07.2020
12 2406962*****8 14.02.2020 10.07.2020
13 0501969*****2 14.02.2020 10.07.2020
14 0909955*****3 14.02.2020 10.07.2020
15 1405947*****3 14.02.2020 13.07.2020
16 1905954*****4 14.02.2020 13.07.2020
17 2403942*****5 14.02.2020 13.07.2020
18 0403952*****9 14.02.2020 13.07.2020
19 2309968*****3 14.02.2020 13.07.2020
20 0902958*****0 14.02.2020 13.07.2020
21 2803958*****4 14.02.2020 13.07.2020
22 0801977*****7 14.02.2020 13.07.2020
23 1206954*****8 20.05.2020 20.07.2020
24 2305965*****0 20.05.2020 20.07.2020
25 2202960*****6 20.05.2020 20.07.2020
26 0305972*****6 25.05.2020 30.07.2020