Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Здравствени центар УЖИЦЕ

Интервенција: Операција катаракте


Врста помагала: Ригидно сочиво

Нема пацијената на листи чекања