Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Здравствени центар УЖИЦЕ

Интервенција: ЦТ преглед главе


Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Здравствени центар УЖИЦЕ


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 1308938*****5 16.02.2020 22.10.2021
2 0404943*****9 23.11.2020 27.10.2021
3 1607965*****4 24.11.2020 27.10.2021
4 2108961*****0 24.11.2020 27.10.2021
5 0408999*****0 24.11.2020 29.10.2021
6 1211950*****9 25.11.2020 29.10.2021
7 2507969*****8 25.11.2020 29.10.2021
8 0106993*****4 27.11.2020 29.10.2021
9 0906936*****6 15.01.2020 15.11.2021
10 1603969*****7 30.11.2020 17.11.2021
11 2104960*****0 30.11.2020 17.11.2021
12 2302980*****0 30.11.2020 17.11.2021