Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Здравствени центар УЖИЦЕ

Интервенција: МР преглед мускулоскелетног система


Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Здравствени центар УЖИЦЕ


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 2007980*****1 14.02.2020 07.05.2020
2 0811959*****2 14.02.2020 07.05.2020
3 2102959*****6 14.02.2020 07.05.2020
4 1909971*****0 14.02.2020 07.05.2020
5 1706970*****5 14.02.2020 07.05.2020
6 2302955*****2 14.02.2020 08.05.2020
7 2608960*****1 14.02.2020 08.05.2020
8 2203958*****0 14.02.2020 08.05.2020
9 2701966*****6 14.02.2020 08.05.2020
10 1304988*****3 14.02.2020 08.05.2020
11 0903963*****3 14.02.2020 08.05.2020
12 0709970*****6 14.02.2020 08.05.2020
13 2608987*****0 14.02.2020 08.05.2020
14 1006973*****1 14.02.2020 11.05.2020
15 0205006*****9 14.02.2020 14.05.2020
16 2707002*****5 14.02.2020 14.05.2020
17 0710004*****3 14.02.2020 14.05.2020
18 2806004*****2 14.02.2020 14.05.2020
19 1603009*****2 14.02.2020 14.05.2020
20 2910007*****4 14.02.2020 14.05.2020
21 0810986*****9 11.09.2018 08.06.2020
22 0110950*****1 11.09.2018 08.06.2020