Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Здравствени центар УЖИЦЕ

Интервенција: МР преглед мускулоскелетног система


Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Здравствени центар УЖИЦЕ


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 2007980*****1 14.02.2020 06.07.2020
2 0811959*****2 14.02.2020 06.07.2020
3 2102959*****6 14.02.2020 06.07.2020
4 1909971*****0 14.02.2020 06.07.2020
5 1706970*****5 14.02.2020 06.07.2020
6 2302955*****2 14.02.2020 07.07.2020
7 2608960*****1 14.02.2020 07.07.2020
8 2203958*****0 14.02.2020 07.07.2020
9 1304988*****3 14.02.2020 07.07.2020
10 0903963*****3 14.02.2020 07.07.2020
11 0709970*****6 14.02.2020 07.07.2020
12 2608987*****0 14.02.2020 07.07.2020
13 1006973*****1 14.02.2020 10.07.2020
14 0205006*****9 14.02.2020 13.07.2020
15 2707002*****5 14.02.2020 13.07.2020
16 0710004*****3 14.02.2020 13.07.2020
17 2806004*****2 14.02.2020 13.07.2020
18 1603009*****2 14.02.2020 13.07.2020
19 2910007*****4 14.02.2020 13.07.2020
20 0810986*****9 11.09.2018 07.08.2020
21 0110950*****1 11.09.2018 07.08.2020