Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Здравствени центар ЧАЧАК

Интервенција: ЦТ преглед грудног коша


Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Здравствени центар ЧАЧАК


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 0612958*****5 24.12.2019 16.06.2020
2 2511947*****9 12.02.2020 24.06.2020
3 1109953*****9 16.01.2020 01.07.2020
4 2912937*****3 20.02.2020 14.07.2020
5 1606954*****5 10.02.2020 22.07.2020