Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Здравствени центар ЧАЧАК

Интервенција: ЦТ преглед абдомена и мале карлице


Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Здравствени центар ЧАЧАК


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 1603952*****6 26.12.2019 02.06.2020
2 0101958*****9 13.01.2020 08.06.2020
3 1210936*****5 24.12.2019 09.06.2020
4 1801934*****6 16.12.2019 10.06.2020
5 0308958*****5 29.01.2020 16.06.2020
6 0805978*****4 21.02.2020 01.07.2020