Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Општа болница НОВИ ПАЗАР

Интервенција: МР дијагностика - преглед кичменог стуба


Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Општа болница НОВИ ПАЗАР


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 1411957*****5 09.04.2020 28.05.2020
2 1009972*****6 09.04.2020 28.05.2020
3 1703956*****8 09.04.2020 29.05.2020
4 0910971*****1 14.04.2020 01.06.2020
5 0110960*****8 16.04.2020 03.06.2020
6 1607956*****4 16.04.2020 05.06.2020
7 1810953*****4 22.04.2020 08.06.2020
8 0409963*****6 24.04.2020 10.06.2020
9 1109977*****0 08.05.2020 19.06.2020
10 0410996*****6 08.05.2020 22.06.2020
11 1001969*****6 08.05.2020 23.06.2020
12 2304974*****2 12.05.2020 23.06.2020
13 1004974*****6 12.05.2020 24.06.2020
14 1301958*****4 12.05.2020 25.06.2020
15 2908974*****5 13.05.2020 29.06.2020
16 0203981*****4 13.05.2020 30.06.2020
17 0910977*****2 13.05.2020 01.07.2020
18 1609956*****5 14.05.2020 03.07.2020
19 1107962*****3 14.05.2020 06.07.2020
20 0305974*****0 14.05.2020 07.07.2020
21 0905976*****6 20.05.2020 08.07.2020
22 0307977*****7 22.05.2020 09.07.2020