Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Општа болница НОВИ ПАЗАР

Интервенција: МР дијагностика - преглед кичменог стуба


Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Општа болница НОВИ ПАЗАР


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 0504987*****3 18.12.2019 30.01.2020
2 2805960*****7 20.12.2019 03.02.2020
3 0201980*****0 23.12.2019 03.02.2020
4 0202960*****8 24.12.2019 04.02.2020
5 1208997*****3 24.12.2019 04.02.2020
6 2405952*****8 31.12.2019 07.02.2020
7 1104978*****9 03.01.2020 11.02.2020
8 1108968*****9 06.01.2020 13.02.2020
9 2207959*****0 09.01.2020 18.02.2020
10 1609996*****2 10.01.2020 18.02.2020
11 1606961*****4 10.01.2020 18.02.2020
12 1811981*****1 09.01.2020 19.02.2020
13 2104973*****8 13.01.2020 19.02.2020
14 0106961*****6 13.01.2020 21.02.2020
15 0503983*****0 14.01.2020 25.02.2020
16 1406949*****6 20.01.2020 03.03.2020
17 1711988*****4 22.01.2020 06.03.2020
18 2011963*****1 23.01.2020 11.03.2020
19 1705967*****6 24.01.2020 12.03.2020