Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Општа болница НОВИ ПАЗАР

Интервенција: МР дијагностика - преглед кичменог стуба


Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Општа болница НОВИ ПАЗАР


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 1709963*****7 28.07.2021 19.10.2021
2 0209968*****0 04.08.2021 27.10.2021
3 1102963*****3 06.08.2021 05.11.2021
4 3004968*****9 13.08.2021 08.11.2021
5 1002952*****3 24.08.2021 11.11.2021
6 2206993*****3 11.10.2021 15.11.2021
7 1402955*****2 20.08.2021 18.11.2021
8 0608966*****5 04.10.2021 19.11.2021
9 0102979*****6 26.08.2021 24.11.2021
10 0904969*****4 26.08.2021 25.11.2021
11 2502975*****5 27.08.2021 26.11.2021
12 1506965*****5 03.09.2021 01.12.2021
13 0110954*****6 07.09.2021 06.12.2021
14 1207003*****9 07.09.2021 07.12.2021
15 2803993*****3 07.09.2021 08.12.2021
16 2002993*****9 09.09.2021 13.12.2021
17 1909962*****2 09.09.2021 14.12.2021
18 2311977*****3 10.09.2021 16.12.2021
19 0905999*****5 10.09.2021 17.12.2021
20 1105981*****3 23.09.2021 21.12.2021
21 2804980*****7 14.09.2021 22.12.2021
22 0109966*****5 15.09.2021 24.12.2021
23 1106976*****7 21.09.2021 28.12.2021
24 2601979*****7 11.10.2021 05.01.2022
25 0105971*****8 15.10.2021 10.01.2022
26 1411976*****7 15.10.2021 11.01.2022
27 0603958*****6 29.09.2021 13.01.2022
28 0108977*****8 01.10.2021 14.01.2022
29 3108963*****2 04.10.2021 20.01.2022
30 1907981*****0 04.10.2021 24.01.2022
31 1003978*****8 04.10.2021 25.01.2022