Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Општа болница НОВИ ПАЗАР

Интервенција: МР дијагностика - преглед кичменог стуба


Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Општа болница НОВИ ПАЗАР


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 0211957*****8 16.10.2019 25.11.2019
2 2304956*****3 07.10.2019 26.11.2019
3 1206949*****9 08.10.2019 27.11.2019
4 1704974*****6 08.10.2019 28.11.2019
5 1001962*****5 10.10.2019 02.12.2019
6 0505974*****1 16.10.2019 03.12.2019
7 1106983*****5 22.10.2019 04.12.2019
8 1507970*****4 22.10.2019 04.12.2019
9 2103985*****9 29.10.2019 05.12.2019
10 0610994*****6 06.11.2019 09.12.2019
11 1901948*****8 12.11.2019 13.12.2019
12 0207970*****8 12.11.2019 13.12.2019
13 0102983*****0 13.11.2019 16.12.2019
14 1909962*****2 15.11.2019 16.12.2019
15 2106985*****0 15.11.2019 18.12.2019
16 2205988*****4 15.11.2019 19.12.2019
17 2404970*****5 18.11.2019 20.12.2019
18 2110003*****9 22.11.2019 25.12.2019