Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Општа болница НОВИ ПАЗАР

Интервенција: МР дијагностика - преглед мале карлице


Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Општа болница НОВИ ПАЗАР


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 1005947*****0 07.10.2019 26.11.2019
2 1805971*****9 08.10.2019 27.11.2019
3 1310957*****5 16.10.2019 03.12.2019
4 1509953*****8 22.10.2019 04.12.2019
5 1210950*****1 06.11.2019 09.12.2019
6 2006949*****0 06.11.2019 09.12.2019
7 0307969*****2 12.11.2019 13.12.2019
8 0203965*****1 13.11.2019 16.12.2019
9 2303972*****9 15.11.2019 16.12.2019
10 2011947*****4 15.11.2019 18.12.2019
11 1405957*****3 18.11.2019 20.12.2019
12 2703978*****0 19.11.2019 23.12.2019
13 1508950*****2 22.11.2019 25.12.2019