Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Општа болница НОВИ ПАЗАР

Интервенција: МР дијагностика - преглед мале карлице


Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Општа болница НОВИ ПАЗАР


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 1501965*****8 30.07.2021 20.10.2021
2 2505982*****7 30.07.2021 22.10.2021
3 2202960*****2 11.10.2021 12.11.2021
4 1402955*****2 23.08.2021 19.11.2021
5 1910951*****7 11.10.2021 29.11.2021
6 2703978*****0 03.09.2021 01.12.2021
7 2408972*****8 03.09.2021 03.12.2021
8 0605967*****6 07.09.2021 07.12.2021
9 0805976*****2 11.10.2021 20.12.2021
10 2909955*****0 15.10.2021 06.01.2022
11 1905983*****7 15.10.2021 12.01.2022
12 1703956*****4 15.10.2021 17.01.2022