Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Општа болница НОВИ ПАЗАР

Интервенција: МР дијагностика - преглед мале карлице


Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Општа болница НОВИ ПАЗАР


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 2806976*****1 18.12.2019 28.01.2020
2 0605953*****7 18.12.2019 30.01.2020
3 0111984*****9 24.12.2019 03.02.2020
4 0106955*****4 26.12.2019 05.02.2020
5 1502955*****4 31.12.2019 07.02.2020
6 2508962*****1 06.01.2020 14.02.2020
7 0112959*****9 13.01.2020 19.02.2020
8 2001980*****0 13.01.2020 20.02.2020
9 1702958*****9 14.01.2020 25.02.2020
10 1412961*****6 14.01.2020 27.02.2020
11 0502965*****3 20.01.2020 03.03.2020
12 1104948*****8 17.01.2020 05.03.2020
13 2510957*****9 23.01.2020 11.03.2020