Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Општа болница НОВИ ПАЗАР

Интервенција: ЦТ дијагностика кичменог стуба


Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Општа болница НОВИ ПАЗАР


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 1009969*****7 23.12.2019 28.01.2020
2 3011941*****3 27.12.2019 30.01.2020
3 1507942*****5 30.12.2019 31.01.2020
4 1001968*****1 31.12.2019 05.02.2020
5 1604957*****9 10.01.2020 14.02.2020
6 1401939*****8 24.01.2020 25.02.2020
7 0205962*****6 22.01.2020 26.02.2020
8 1005963*****7 24.01.2020 26.02.2020
9 0503975*****4 24.01.2020 02.03.2020