Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Општа болница НОВИ ПАЗАР

Интервенција: ЦТ преглед главе


Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Општа болница НОВИ ПАЗАР


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 1601991*****4 19.10.2019 22.11.2019
2 1701996*****8 14.10.2019 02.12.2019
3 1202947*****8 08.11.2019 09.12.2019
4 0501986*****0 19.11.2019 20.12.2019
5 1611977*****2 22.11.2019 23.12.2019
6 2303991*****2 22.11.2019 23.12.2019
7 0401972*****5 22.11.2019 23.12.2019
8 0805995*****7 22.11.2019 23.12.2019
9 1812980*****8 22.11.2019 23.12.2019
10 3009995*****9 22.11.2019 23.12.2019
11 1501987*****3 22.11.2019 23.12.2019
12 0302931*****3 22.11.2019 24.12.2019
13 1506942*****3 22.11.2019 24.12.2019
14 0312988*****0 22.11.2019 24.12.2019