Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Општа болница НОВИ ПАЗАР

Интервенција: ЦТ преглед грудног коша


Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Општа болница НОВИ ПАЗАР


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 1005977*****0 23.12.2019 28.01.2020
2 2508970*****4 23.12.2019 28.01.2020
3 2808954*****6 23.12.2019 28.01.2020
4 2802958*****8 30.12.2019 03.02.2020
5 0312952*****6 03.01.2020 10.02.2020
6 0506949*****2 10.01.2020 12.02.2020
7 1306958*****1 10.01.2020 14.02.2020
8 2306962*****0 16.01.2020 18.02.2020
9 2903985*****7 16.01.2020 18.02.2020
10 1108979*****8 16.01.2020 18.02.2020
11 0203962*****8 10.01.2020 19.02.2020
12 0303976*****1 17.01.2020 19.02.2020
13 1603946*****9 17.01.2020 20.02.2020
14 1302966*****8 17.01.2020 20.02.2020
15 0301978*****1 10.01.2020 21.02.2020
16 0203948*****0 20.01.2020 21.02.2020
17 1205955*****2 20.01.2020 21.02.2020
18 2412970*****9 10.01.2020 24.02.2020
19 0701974*****4 21.01.2020 24.02.2020
20 2802952*****1 21.01.2020 24.02.2020
21 0305968*****6 22.01.2020 25.02.2020
22 1401953*****4 22.01.2020 25.02.2020
23 1402948*****2 22.01.2020 25.02.2020
24 1412972*****3 22.01.2020 26.02.2020
25 2008958*****0 22.01.2020 26.02.2020
26 0112957*****1 24.01.2020 27.02.2020
27 3011959*****9 24.01.2020 27.02.2020
28 0708958*****2 24.01.2020 28.02.2020