Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Општа болница НОВИ ПАЗАР

Интервенција: ЦТ преглед абдомена и мале карлице


Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Општа болница НОВИ ПАЗАР


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 1508960*****5 23.12.2019 28.01.2020
2 0504962*****1 24.12.2019 29.01.2020
3 0601960*****9 24.12.2019 29.01.2020
4 2009950*****2 24.12.2019 29.01.2020
5 1310955*****0 27.12.2019 30.01.2020
6 0903947*****4 27.12.2019 30.01.2020
7 2810968*****6 27.12.2019 31.01.2020
8 2101953*****2 27.12.2019 31.01.2020
9 1005967*****3 30.12.2019 31.01.2020
10 3004967*****5 30.12.2019 03.02.2020
11 0204956*****4 31.12.2019 04.02.2020
12 0111984*****9 03.01.2020 04.02.2020
13 2710954*****6 31.12.2019 05.02.2020
14 2608972*****9 03.01.2020 05.02.2020
15 1512963*****0 03.01.2020 06.02.2020
16 1504971*****0 03.01.2020 06.02.2020
17 1411950*****5 03.01.2020 07.02.2020
18 2410971*****8 06.01.2020 10.02.2020
19 2906938*****1 09.01.2020 10.02.2020
20 0307950*****3 09.01.2020 10.02.2020
21 1208963*****8 06.01.2020 11.02.2020
22 0302973*****4 09.01.2020 11.02.2020
23 1307939*****6 09.01.2020 11.02.2020
24 0809950*****2 09.01.2020 12.02.2020
25 2709962*****9 09.01.2020 12.02.2020
26 1305960*****0 10.01.2020 18.02.2020
27 1012958*****4 17.01.2020 19.02.2020
28 0202960*****8 10.01.2020 20.02.2020
29 0504953*****4 20.01.2020 21.02.2020
30 1602952*****8 24.01.2020 27.02.2020
31 1610958*****9 24.01.2020 28.02.2020
32 2710960*****2 24.01.2020 03.03.2020