Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Општа болница НОВИ ПАЗАР

Интервенција: ЦТ преглед абдомена и мале карлице


Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Општа болница НОВИ ПАЗАР


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 1202952*****1 16.04.2020 25.05.2020
2 3005959*****5 27.04.2020 28.05.2020
3 1302967*****9 27.04.2020 29.05.2020
4 2709962*****9 27.04.2020 02.06.2020
5 1504968*****4 27.04.2020 03.06.2020
6 2209952*****8 27.04.2020 04.06.2020
7 0607985*****4 13.05.2020 15.06.2020