Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Општа болница НОВИ ПАЗАР

Интервенција: ЦТ преглед абдомена и мале карлице


Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Општа болница НОВИ ПАЗАР


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 1009949*****7 19.10.2019 25.11.2019
2 0510955*****6 19.10.2019 25.11.2019
3 1002944*****1 19.10.2019 25.11.2019
4 0706956*****5 19.10.2019 27.11.2019
5 2705955*****4 19.10.2019 27.11.2019
6 2802949*****6 19.10.2019 28.11.2019
7 0205967*****6 03.10.2019 29.11.2019
8 0712975*****4 19.10.2019 29.11.2019
9 0907972*****6 14.10.2019 02.12.2019
10 0603962*****7 14.10.2019 03.12.2019
11 0405961*****6 06.11.2019 09.12.2019
12 2505955*****6 08.11.2019 09.12.2019
13 1702958*****9 19.10.2019 10.12.2019
14 1708958*****2 07.11.2019 10.12.2019
15 0811956*****1 07.11.2019 10.12.2019
16 0611951*****8 07.11.2019 10.12.2019
17 2502943*****0 04.11.2019 11.12.2019
18 0305968*****6 08.11.2019 11.12.2019
19 2812954*****3 19.10.2019 13.12.2019
20 0311945*****4 12.11.2019 13.12.2019
21 1809950*****6 29.10.2019 16.12.2019
22 1109947*****0 15.11.2019 16.12.2019
23 1104961*****5 15.11.2019 17.12.2019
24 0712954*****1 18.11.2019 19.12.2019
25 1008952*****8 19.11.2019 20.12.2019
26 1504966*****5 20.11.2019 23.12.2019
27 2512942*****1 20.11.2019 23.12.2019
28 0606974*****5 22.11.2019 24.12.2019