Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Општа болница НОВИ ПАЗАР

Интервенција: МР преглед главе


Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Општа болница НОВИ ПАЗАР


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 1810950*****9 08.04.2020 25.05.2020
2 2809986*****4 08.04.2020 26.05.2020
3 2510976*****8 08.04.2020 27.05.2020
4 3008952*****7 09.04.2020 29.05.2020
5 2903990*****3 16.04.2020 02.06.2020
6 0212992*****7 16.04.2020 04.06.2020
7 2103985*****9 22.04.2020 08.06.2020
8 1110997*****9 23.04.2020 09.06.2020
9 1611953*****0 24.04.2020 10.06.2020
10 1005967*****3 24.04.2020 11.06.2020
11 2006954*****8 08.05.2020 16.06.2020
12 2908981*****5 08.05.2020 17.06.2020
13 1502970*****3 08.05.2020 18.06.2020
14 1701996*****8 13.05.2020 24.06.2020
15 0606989*****2 12.05.2020 26.06.2020