Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Општа болница НОВИ ПАЗАР

Интервенција: МР преглед главе


Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Општа болница НОВИ ПАЗАР


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 2009968*****3 07.10.2019 25.11.2019
2 0505974*****1 08.10.2019 29.11.2019
3 0707954*****1 10.10.2019 02.12.2019
4 0909999*****9 29.10.2019 05.12.2019
5 2604958*****4 12.11.2019 13.12.2019
6 2708960*****5 12.11.2019 13.12.2019
7 2408952*****0 13.11.2019 16.12.2019
8 1508000*****4 06.11.2019 17.12.2019
9 1302967*****3 19.11.2019 23.12.2019
10 1404003*****3 22.11.2019 24.12.2019
11 0801968*****2 22.11.2019 25.12.2019