Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Општа болница НОВИ ПАЗАР

Интервенција: МР преглед главе


Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Општа болница НОВИ ПАЗАР


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 2707982*****8 18.12.2019 29.01.2020
2 1510964*****8 19.12.2019 31.01.2020
3 0701976*****0 26.12.2019 05.02.2020
4 0702965*****2 27.12.2019 06.02.2020
5 1005967*****3 27.12.2019 06.02.2020
6 1009984*****5 31.12.2019 07.02.2020
7 0506976*****6 31.12.2019 10.02.2020
8 1011000*****9 06.01.2020 12.02.2020
9 1103947*****1 06.01.2020 14.02.2020
10 0306999*****0 13.01.2020 19.02.2020
11 0210953*****9 13.01.2020 24.02.2020
12 2601992*****8 14.01.2020 26.02.2020
13 2208955*****0 14.01.2020 27.02.2020
14 2510005*****2 17.01.2020 02.03.2020
15 0908976*****5 17.01.2020 02.03.2020
16 2303972*****5 17.01.2020 04.03.2020
17 0912987*****5 17.01.2020 05.03.2020
18 0103001*****6 17.01.2020 06.03.2020
19 2504950*****9 22.01.2020 09.03.2020
20 1209974*****8 22.01.2020 10.03.2020
21 1905953*****4 24.01.2020 12.03.2020
22 1603963*****8 24.01.2020 13.03.2020