Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Општа болница НОВИ ПАЗАР

Интервенција: МР преглед главе


Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Општа болница НОВИ ПАЗАР


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 1102981*****0 09.06.2020 04.08.2020
2 2210979*****8 10.06.2020 05.08.2020
3 0212956*****6 10.06.2020 06.08.2020
4 3108000*****8 11.06.2020 07.08.2020
5 0809959*****1 11.06.2020 10.08.2020
6 1208966*****0 15.06.2020 11.08.2020
7 2510964*****0 15.06.2020 12.08.2020