Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Општа болница НОВИ ПАЗАР

Интервенција: МР преглед абдомена


Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Општа болница НОВИ ПАЗАР


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 1607988*****7 29.09.2021 01.11.2021
2 1202950*****5 21.09.2021 16.11.2021
3 2501951*****0 11.10.2021 18.11.2021
4 1212954*****7 11.10.2021 25.11.2021
5 2804980*****7 10.09.2021 10.12.2021
6 0208976*****8 15.09.2021 17.12.2021
7 2602974*****3 23.09.2021 23.12.2021