Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Општа болница КРАЉЕВО

Интервенција: Уградња кардиовертер дефибрилатора (ICD)


Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Општа болница КРАЉЕВО


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 0208937*****6 05.12.2019 22.06.2021
2 2507955*****1 05.12.2019 22.06.2021
3 2808958*****6 05.12.2019 23.06.2021
4 2001949*****7 23.11.2017 14.07.2021
5 2508937*****0 07.07.2020 20.09.2021
6 0203948*****5 07.07.2020 20.09.2021
7 2809941*****8 07.07.2020 20.09.2021
8 1406957*****5 29.03.2018 30.11.2021
9 1901933*****1 17.09.2018 20.12.2021
10 1504950*****0 27.09.2018 20.12.2021
11 1801932*****8 05.07.2019 20.12.2021
12 3006941*****0 07.07.2020 20.12.2021
13 0303933*****1 07.07.2020 27.12.2021
14 2510940*****2 05.12.2019 10.01.2022
15 1807935*****1 05.12.2019 10.01.2022
16 1404938*****0 09.03.2018 11.01.2022
17 2901952*****7 09.03.2016 21.04.2022
18 0805954*****1 05.12.2019 18.05.2022
19 1607934*****8 05.12.2019 18.05.2022
20 2512950*****9 07.07.2020 19.12.2022
21 2209953*****6 05.12.2019 20.04.2023
22 2806931*****2 29.03.2018 10.10.2023
23 2005948*****9 20.04.2016 07.01.2025
24 2608950*****0 05.12.2019 24.04.2025
25 2511935*****7 05.12.2019 12.06.2025
26 0109933*****3 05.12.2019 17.06.2025