Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Општа болница КРАЉЕВО

Интервенција: Уградња кардиовертер дефибрилатора (ICD)


Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Општа болница КРАЉЕВО


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 0203948*****5 07.07.2020 20.09.2021
2 2809941*****8 07.07.2020 20.09.2021
3 2508937*****0 07.07.2020 20.09.2021
4 1406957*****5 29.03.2018 30.11.2021
5 1901933*****1 17.09.2018 20.12.2021
6 1504950*****0 27.09.2018 20.12.2021
7 1801932*****8 05.07.2019 20.12.2021
8 3006941*****0 07.07.2020 20.12.2021
9 1807935*****1 05.12.2019 10.01.2022
10 2510940*****2 05.12.2019 10.01.2022
11 2901952*****7 09.03.2016 21.04.2022
12 1607934*****8 05.12.2019 18.05.2022
13 0805954*****1 05.12.2019 18.05.2022
14 2512950*****9 07.07.2020 19.12.2022
15 2209953*****6 05.12.2019 20.04.2023
16 2005948*****9 20.04.2016 07.01.2025
17 2608950*****0 05.12.2019 24.04.2025
18 0109933*****3 05.12.2019 17.06.2025
19 2507955*****1 05.12.2019 01.07.2025
20 0208937*****6 05.12.2019 01.07.2026