Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Општа болница КРАЉЕВО

Интервенција: Уградња кардиовертер дефибрилатора (ICD)


Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Општа болница КРАЉЕВО


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 1801932*****8 05.07.2019 04.01.2023
2 2901952*****7 09.03.2016 13.04.2023
3 2209953*****6 05.12.2019 20.04.2023
4 3006941*****0 07.07.2020 10.01.2024
5 2510940*****2 05.12.2019 11.01.2024
6 1504950*****0 27.09.2018 16.01.2024
7 1607934*****8 05.12.2019 14.05.2024
8 1406957*****5 29.03.2018 10.12.2024
9 2005948*****9 20.04.2016 07.01.2025
10 1901933*****1 17.09.2018 15.01.2025
11 2608950*****0 05.12.2019 24.04.2025
12 0805954*****1 05.12.2019 07.05.2025
13 0109933*****3 05.12.2019 17.06.2025
14 2507955*****1 05.12.2019 01.07.2025
15 0203948*****5 07.07.2020 03.11.2025
16 2508937*****0 07.07.2020 03.11.2025
17 2809941*****8 07.07.2020 04.11.2025
18 0208937*****6 05.12.2019 01.07.2026