Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Општа болница КРАЉЕВО

Интервенција: Уградња ендопротеза кука


Врста помагала: Цементна протеза

Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Општа болница КРАЉЕВО


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 3009938*****1 25.09.2020 22.03.2021
2 2111944*****2 30.10.2020 22.03.2021
3 0701943*****4 27.02.2020 26.03.2021
4 2409939*****6 25.07.2019 30.03.2021
5 1803937*****9 28.05.2020 31.03.2021
6 1304941*****5 25.07.2019 06.04.2021
7 2905942*****3 30.10.2020 13.04.2021
8 1909937*****8 27.02.2020 14.04.2021
9 0511933*****6 31.12.2019 15.04.2021
10 0206939*****9 08.07.2019 16.04.2021
11 2406942*****5 30.01.2020 22.04.2021
12 1210937*****8 30.10.2020 28.04.2021
13 2705939*****8 25.09.2020 12.05.2021
14 2002942*****4 28.11.2019 19.05.2021
15 2210940*****4 03.03.2020 31.05.2021
16 2710943*****8 28.05.2020 31.05.2021
17 2103944*****2 25.09.2020 31.05.2021
18 2105943*****5 26.02.2021 31.05.2021
19 1006944*****9 24.12.2020 24.06.2021
20 2509939*****1 28.06.2018 30.06.2021
21 1011940*****8 26.11.2020 30.06.2021
22 0302945*****8 26.11.2020 17.08.2021
23 1707936*****8 31.05.2012 26.08.2021
24 2612938*****7 27.08.2020 30.08.2021
25 1701941*****6 30.10.2020 30.08.2021
26 2706941*****7 27.08.2020 31.08.2021
27 2105943*****7 27.09.2018 01.09.2021
28 1702945*****0 26.11.2020 08.11.2021
29 1801944*****3 26.02.2021 06.12.2021
30 0702943*****8 29.01.2021 24.12.2021