Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Општа болница КРАЉЕВО

Интервенција: Уградња ендопротеза кука


Врста помагала: Цементна протеза

Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Општа болница КРАЉЕВО


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 0206939*****9 08.07.2019 07.09.2020
2 1007941*****4 01.11.2019 08.09.2020
3 1304941*****5 25.07.2019 17.09.2020
4 2406942*****5 30.01.2020 21.10.2020
5 2409939*****6 25.07.2019 22.10.2020
6 0701943*****4 27.02.2020 22.10.2020
7 1803937*****9 28.05.2020 28.10.2020
8 2602944*****8 27.12.2019 16.11.2020
9 2105943*****7 27.09.2018 18.11.2020
10 2509939*****1 28.06.2018 26.11.2020
11 2002942*****4 28.11.2019 27.11.2020
12 1707936*****8 31.05.2012 01.12.2020
13 2903943*****2 27.02.2020 14.12.2020
14 2210940*****4 03.03.2020 14.12.2020
15 1009943*****2 26.06.2020 28.12.2020
16 1909937*****8 27.02.2020 12.01.2021
17 0511933*****6 31.12.2019 19.01.2021
18 2710943*****8 28.05.2020 25.01.2021