Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Општа болница КРАЉЕВО

Интервенција: Уградња ендопротеза кука


Врста помагала: Цементна протеза

Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Општа болница КРАЉЕВО


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 0511933*****6 31.12.2019 17.06.2020
2 2409939*****6 25.07.2019 26.06.2020
3 1909937*****8 27.02.2020 29.06.2020
4 0206939*****9 08.07.2019 06.07.2020
5 1007941*****4 01.11.2019 06.07.2020
6 2210940*****4 03.03.2020 07.07.2020
7 2602944*****8 27.12.2019 08.07.2020
8 1304941*****5 25.07.2019 13.07.2020
9 0701943*****4 27.02.2020 20.07.2020
10 2105943*****7 27.09.2018 28.07.2020
11 2406942*****5 30.01.2020 28.07.2020
12 2903943*****2 27.02.2020 29.07.2020
13 2509939*****1 28.06.2018 04.08.2020
14 1803937*****9 28.05.2020 28.10.2020
15 2002942*****4 28.11.2019 27.11.2020
16 1707936*****8 31.05.2012 01.12.2020
17 2710943*****8 28.05.2020 25.01.2021