Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Општа болница КРАЉЕВО

Интервенција: МР дијагностика - преглед мале карлице


Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Општа болница КРАЉЕВО


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 0109950*****2 22.10.2020 01.03.2021
2 1505952*****4 23.11.2020 02.03.2021
3 2511959*****7 07.12.2020 05.03.2021
4 0502966*****6 18.01.2021 05.03.2021
5 1909949*****9 07.12.2020 08.03.2021
6 2301987*****0 07.12.2020 09.03.2021
7 0809958*****8 26.01.2021 10.03.2021
8 0503981*****2 26.01.2021 11.03.2021
9 2609946*****4 17.02.2021 22.03.2021
10 1211959*****2 17.02.2021 23.03.2021
11 2906940*****0 17.02.2021 24.03.2021
12 2508951*****5 11.06.2020 05.04.2021
13 2406946*****8 19.02.2021 09.04.2021
14 2111950*****8 20.11.2020 10.05.2021
15 2201977*****1 25.12.2020 31.05.2021