Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Општа болница КРАЉЕВО

Интервенција: МР дијагностика - преглед мале карлице


Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Општа болница КРАЉЕВО


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 0702956*****7 24.06.2020 05.08.2020
2 2010951*****3 24.06.2020 11.08.2020
3 0909940*****5 23.12.2019 17.08.2020
4 2802954*****0 09.06.2020 17.08.2020
5 0606958*****3 09.06.2020 18.08.2020
6 2001946*****0 09.06.2020 01.10.2020
7 0703956*****8 09.06.2020 28.10.2020
8 1601972*****8 09.06.2020 29.10.2020
9 1209956*****7 24.06.2020 04.11.2020
10 3110959*****4 17.06.2020 23.11.2020
11 2010968*****3 12.02.2020 24.12.2020
12 2508951*****5 11.06.2020 24.12.2020
13 0809001*****4 11.06.2020 24.12.2020