Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Општа болница КРАЉЕВО

Интервенција: МР дијагностика - преглед мале карлице


Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Општа болница КРАЉЕВО


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 1408960*****3 16.12.2019 08.06.2020
2 0905948*****4 16.12.2019 10.06.2020
3 1603941*****7 22.01.2020 10.06.2020
4 0909940*****5 23.12.2019 15.06.2020
5 2010968*****3 12.02.2020 15.06.2020
6 2404941*****7 05.02.2020 19.06.2020
7 2202954*****4 10.03.2020 26.06.2020
8 2911953*****0 28.11.2019 06.07.2020
9 3007956*****4 02.04.2020 13.07.2020
10 1710962*****8 08.05.2020 22.07.2020