Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Општа болница КРАЉЕВО

Интервенција: ЦТ преглед главе


Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Општа болница КРАЉЕВО


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 1808959*****6 29.06.2020 03.08.2020
2 0909939*****7 29.06.2020 04.08.2020
3 2311962*****0 29.06.2020 05.08.2020
4 1309957*****9 29.06.2020 06.08.2020
5 0810952*****9 22.01.2020 10.08.2020
6 0809968*****2 24.01.2020 19.08.2020