Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Општа болница КРАЉЕВО

Интервенција: МР преглед мускулоскелетног система


Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Општа болница КРАЉЕВО


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 0910969*****8 11.03.2020 08.06.2020
2 2112986*****9 22.01.2020 11.06.2020
3 2111980*****3 28.01.2020 15.06.2020
4 2306956*****8 05.11.2019 26.06.2020
5 2107949*****1 23.12.2019 29.06.2020
6 1603964*****7 07.02.2020 29.06.2020
7 2110993*****1 29.05.2020 01.07.2020
8 1003960*****5 05.02.2020 10.07.2020
9 2306969*****2 13.03.2020 10.07.2020
10 2708984*****4 05.02.2020 22.07.2020
11 2104966*****1 12.03.2020 22.07.2020
12 1506000*****1 21.10.2019 27.07.2020
13 0601000*****5 14.01.2020 27.07.2020
14 1001999*****6 22.01.2020 27.07.2020
15 2910982*****3 30.12.2019 29.07.2020
16 3101982*****2 20.02.2020 31.07.2020
17 2308986*****5 28.01.2020 19.08.2020
18 2708953*****9 28.01.2020 21.08.2020
19 0111966*****1 28.01.2020 17.09.2020
20 1208987*****2 10.02.2020 01.10.2020
21 0403999*****2 03.06.2020 01.10.2020
22 2508988*****5 03.06.2020 23.11.2020