Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Општа болница КРАЉЕВО

Интервенција: МР преглед мускулоскелетног система


Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Општа болница КРАЉЕВО


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 1506000*****1 21.10.2019 26.02.2021
2 0707984*****2 25.12.2020 01.03.2021
3 1711979*****9 22.09.2020 02.03.2021
4 1005989*****6 01.07.2020 08.03.2021
5 0605961*****1 23.11.2020 08.03.2021
6 1211979*****6 09.10.2020 09.03.2021
7 0309946*****3 03.09.2020 10.03.2021
8 2306969*****2 13.03.2020 12.03.2021
9 2909982*****8 02.07.2020 12.03.2021
10 2310964*****0 09.06.2020 17.03.2021
11 1802963*****3 11.06.2020 17.03.2021
12 2708984*****4 05.02.2020 29.03.2021
13 1811999*****7 01.07.2020 29.03.2021
14 1004977*****3 07.12.2020 29.03.2021
15 2708953*****9 28.01.2020 31.03.2021
16 2104966*****1 12.03.2020 01.04.2021
17 2308986*****5 28.01.2020 02.04.2021
18 2204979*****8 23.11.2020 02.04.2021
19 0304971*****3 23.11.2020 05.04.2021
20 0405982*****2 12.06.2020 06.04.2021
21 1306968*****7 23.11.2020 06.04.2021
22 1405985*****3 23.11.2020 12.04.2021
23 2508988*****5 03.06.2020 14.04.2021
24 1704987*****8 23.11.2020 14.04.2021
25 2809956*****5 25.12.2020 15.04.2021
26 1504974*****6 29.12.2020 19.04.2021
27 1405973*****1 18.01.2021 23.04.2021
28 1902955*****4 19.02.2021 12.05.2021
29 2401949*****0 18.01.2021 20.05.2021
30 2911963*****6 19.02.2021 21.05.2021
31 1610974*****0 19.02.2021 26.05.2021
32 0601000*****5 14.01.2020 17.06.2021