Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Општа болница КРАЉЕВО

Интервенција: МР преглед мускулоскелетног система


Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Општа болница КРАЉЕВО


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 0109972*****4 01.08.2022 03.10.2022
2 0210989*****3 12.08.2022 03.10.2022
3 3105973*****8 13.07.2022 12.10.2022
4 2908971*****8 13.07.2022 31.10.2022
5 2909959*****6 13.07.2022 02.11.2022
6 2906955*****8 01.08.2022 30.11.2022
7 0912976*****8 12.08.2022 14.12.2022
8 0504971*****4 12.08.2022 31.03.2023