Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Општа болница КРАЉЕВО

Интервенција: МР преглед мускулоскелетног система


Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Општа болница КРАЉЕВО


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 1005989*****6 01.07.2020 07.08.2020
2 2909982*****8 02.07.2020 11.08.2020
3 1802963*****3 11.06.2020 12.08.2020
4 2111980*****3 28.01.2020 17.08.2020
5 2308986*****5 28.01.2020 19.08.2020
6 1811999*****7 01.07.2020 20.08.2020
7 2708953*****9 28.01.2020 21.08.2020
8 2306956*****8 05.11.2019 28.08.2020
9 2107949*****1 23.12.2019 04.09.2020
10 0111966*****1 28.01.2020 17.09.2020
11 2405978*****0 09.06.2020 22.09.2020
12 1208987*****2 10.02.2020 01.10.2020
13 0403999*****2 03.06.2020 01.10.2020
14 0806958*****1 17.06.2020 02.10.2020
15 0602965*****7 02.07.2020 05.10.2020
16 2801966*****0 24.06.2020 09.10.2020
17 0610956*****1 11.06.2020 10.10.2020
18 2508988*****5 03.06.2020 23.11.2020
19 0601000*****5 14.01.2020 25.11.2020
20 1506000*****1 21.10.2019 26.11.2020
21 3101982*****2 20.02.2020 26.11.2020
22 2306969*****2 13.03.2020 11.12.2020
23 2310964*****0 09.06.2020 15.12.2020
24 2112986*****9 22.01.2020 16.12.2020
25 2708984*****4 05.02.2020 23.12.2020
26 2104966*****1 12.03.2020 23.12.2020
27 2808989*****0 11.06.2020 23.12.2020
28 0405982*****2 12.06.2020 25.12.2020