Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Општа болница КРАЉЕВО

Интервенција: МР преглед мускулоскелетног система


Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Општа болница КРАЉЕВО


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 0908936*****4 11.08.2021 02.11.2021
2 2702971*****4 02.09.2021 08.11.2021
3 1504985*****5 02.09.2021 10.11.2021
4 1703976*****2 06.10.2021 16.11.2021
5 1102985*****5 26.08.2021 18.11.2021
6 1504986*****5 14.10.2021 18.11.2021
7 1904985*****4 15.09.2021 22.11.2021
8 1711979*****9 22.09.2020 23.11.2021
9 2007966*****0 28.06.2021 23.11.2021
10 0707984*****2 25.12.2020 26.11.2021
11 2010982*****5 19.10.2021 26.11.2021
12 1008963*****2 11.08.2021 29.11.2021
13 1802963*****3 11.06.2020 01.12.2021
14 0407967*****7 30.09.2021 02.12.2021
15 1103963*****7 11.08.2021 03.12.2021
16 0307957*****0 30.09.2021 03.12.2021
17 0310959*****6 26.10.2021 03.12.2021
18 0107999*****3 30.09.2021 06.12.2021
19 2005965*****9 26.10.2021 08.12.2021
20 1601970*****5 26.08.2021 19.01.2022