Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Општа болница КРАЉЕВО

Интервенција: МР преглед абдомена


Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Општа болница КРАЉЕВО


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 2411952*****3 18.01.2021 01.03.2021
2 0502966*****6 18.01.2021 03.03.2021
3 1606953*****3 23.11.2020 12.03.2021
4 2211970*****3 11.06.2020 18.03.2021
5 1504963*****8 27.02.2020 22.03.2021
6 2408954*****5 06.01.2020 06.04.2021
7 2406946*****8 19.02.2021 07.04.2021
8 2409957*****5 17.02.2021 09.04.2021