Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Општа болница КРАЉЕВО

Интервенција: МР преглед абдомена


Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Општа болница КРАЉЕВО


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 2612985*****9 31.03.2022 18.08.2022
2 1809962*****9 30.06.2022 22.08.2022
3 1008951*****1 12.07.2022 23.08.2022
4 1905967*****5 31.03.2022 24.08.2022
5 2103961*****2 13.07.2022 31.08.2022
6 2303962*****5 02.08.2022 05.09.2022
7 1511943*****6 15.06.2022 06.09.2022
8 2804965*****8 01.08.2022 13.09.2022
9 0106951*****3 10.08.2022 27.09.2022
10 1011964*****9 13.07.2022 03.10.2022
11 1312972*****7 21.07.2022 04.10.2022
12 3110964*****4 08.08.2022 04.10.2022
13 0512975*****6 12.07.2022 07.10.2022
14 0508953*****8 02.08.2022 07.10.2022
15 0507980*****4 21.07.2022 10.10.2022
16 1110953*****4 08.08.2022 10.10.2022
17 0502966*****6 10.08.2022 11.10.2022
18 2604955*****5 08.08.2022 13.10.2022
19 1004937*****2 08.08.2022 14.10.2022
20 2707959*****5 12.07.2022 18.10.2022
21 0109976*****1 10.08.2022 18.10.2022
22 0211983*****5 10.08.2022 19.10.2022
23 1001966*****0 02.08.2022 20.10.2022
24 0104002*****3 10.08.2022 21.10.2022
25 1208959*****1 15.06.2022 28.10.2022
26 1909949*****6 21.07.2022 31.10.2022
27 1102962*****5 10.08.2022 01.11.2022
28 2601954*****3 21.07.2022 01.12.2022