Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Општа болница КРАЉЕВО

Интервенција: МР преглед абдомена


Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Општа болница КРАЉЕВО


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 0606958*****3 09.06.2020 13.08.2020
2 2510929*****5 09.06.2020 14.08.2020
3 2207958*****5 02.04.2020 20.08.2020
4 2208976*****6 09.06.2020 30.09.2020
5 0206985*****0 09.06.2020 15.10.2020
6 3110959*****4 17.06.2020 16.11.2020
7 0811962*****1 09.06.2020 20.11.2020
8 2010968*****3 12.02.2020 11.12.2020
9 2211970*****3 11.06.2020 17.12.2020
10 1504963*****8 27.02.2020 21.12.2020
11 0809001*****4 11.06.2020 22.12.2020
12 2408954*****5 06.01.2020 25.12.2020
13 2102953*****5 05.02.2020 29.12.2020