Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Општа болница КРАЉЕВО

Интервенција: МР преглед абдомена


Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Општа болница КРАЉЕВО


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 1911968*****4 27.02.2020 05.06.2020
2 0909940*****5 23.12.2019 12.06.2020
3 3103963*****9 05.12.2019 23.06.2020
4 2202954*****4 10.03.2020 24.06.2020
5 2408954*****5 06.01.2020 26.06.2020
6 2010968*****3 12.02.2020 10.07.2020
7 2301960*****4 27.02.2020 16.07.2020
8 1504963*****8 27.02.2020 20.07.2020
9 2301971*****0 24.01.2020 27.07.2020
10 2102953*****5 05.02.2020 29.07.2020
11 0803966*****7 12.02.2020 29.07.2020
12 2207958*****5 02.04.2020 20.08.2020