Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Општа болница КРАЉЕВО

Интервенција: МР преглед абдомена


Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Општа болница КРАЉЕВО


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 1704952*****7 15.09.2021 29.10.2021
2 2309951*****2 15.09.2021 01.11.2021
3 1508960*****8 15.09.2021 02.11.2021
4 0910969*****7 15.09.2021 08.11.2021
5 1305967*****4 06.10.2021 09.11.2021
6 2706956*****7 02.09.2021 10.11.2021
7 2601954*****3 15.09.2021 15.11.2021
8 0502966*****6 27.07.2021 18.11.2021
9 1204971*****6 15.09.2021 22.11.2021
10 0104944*****3 23.09.2021 22.11.2021
11 0808960*****8 15.09.2021 24.11.2021
12 2411952*****3 15.09.2021 25.11.2021
13 2503974*****0 15.09.2021 25.11.2021
14 0507954*****4 15.09.2021 26.11.2021
15 0702945*****1 07.10.2021 02.12.2021
16 0504946*****4 26.10.2021 02.12.2021
17 1411982*****8 07.10.2021 03.12.2021
18 0601963*****3 26.10.2021 07.12.2021
19 1606951*****8 06.10.2021 09.12.2021
20 0305952*****1 07.10.2021 15.12.2021
21 1104956*****6 26.10.2021 17.12.2021
22 2212959*****6 07.10.2021 20.12.2021
23 0606958*****3 27.07.2021 27.12.2021
24 1610953*****8 26.10.2021 05.01.2022
25 2208957*****0 26.10.2021 12.01.2022
26 3110959*****4 18.06.2021 11.02.2022