Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Општа болница КРАЉЕВО

Интервенција: МР преглед дојки


Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Општа болница КРАЉЕВО


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 2508966*****0 06.02.2020 15.06.2020
2 2804967*****6 02.03.2020 15.06.2020
3 0110976*****6 28.01.2020 23.06.2020
4 1106962*****0 28.01.2020 23.06.2020
5 0204958*****7 07.02.2020 23.06.2020
6 2911967*****2 02.03.2020 23.06.2020
7 0508964*****7 20.02.2020 30.06.2020
8 1111978*****8 08.05.2020 06.07.2020
9 0807965*****2 02.06.2020 08.07.2020
10 2704961*****9 02.06.2020 23.07.2020
11 1608947*****0 11.02.2020 28.07.2020
12 1002973*****0 06.02.2020 29.07.2020
13 2701976*****2 07.02.2020 29.07.2020
14 1004957*****1 04.06.2020 29.07.2020
15 0512951*****8 02.06.2020 07.10.2020