Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Општа болница КРАЉЕВО

Интервенција: МР преглед дојки


Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Општа болница КРАЉЕВО


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 2804967*****6 02.03.2020 10.08.2020
2 2511964*****6 17.06.2020 31.08.2020
3 0508964*****7 20.02.2020 01.09.2020
4 1707974*****6 24.06.2020 02.09.2020
5 1506960*****5 29.07.2020 08.09.2020
6 1311977*****6 29.07.2020 09.09.2020
7 3011956*****8 29.07.2020 14.09.2020
8 0512951*****8 02.06.2020 07.10.2020
9 0807965*****2 02.06.2020 08.12.2020