Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Општа болница КРАЉЕВО

Интервенција: МР преглед дојки


Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Општа болница КРАЉЕВО


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 0610972*****1 26.11.2020 03.03.2021
2 0112974*****9 07.12.2020 03.03.2021
3 0808957*****1 26.11.2020 05.03.2021
4 0501964*****3 26.11.2020 09.03.2021
5 1506960*****5 29.07.2020 11.03.2021
6 0302969*****8 26.11.2020 11.03.2021
7 1109970*****6 29.10.2020 12.03.2021
8 1402980*****6 29.10.2020 18.03.2021
9 0409974*****6 26.11.2020 19.03.2021
10 2406965*****5 26.11.2020 23.03.2021
11 2910989*****8 17.02.2021 23.03.2021
12 2908965*****4 17.02.2021 23.03.2021
13 0906956*****9 26.11.2020 24.03.2021
14 0307973*****8 25.02.2021 30.03.2021
15 0104966*****9 29.09.2020 01.04.2021
16 0404956*****9 25.02.2021 01.04.2021
17 2311962*****3 15.10.2020 02.04.2021
18 0807965*****2 02.06.2020 12.04.2021
19 0404986*****3 05.10.2020 12.04.2021
20 3101960*****8 07.12.2020 12.04.2021
21 0907967*****8 31.12.2020 13.04.2021
22 1806976*****1 30.09.2020 15.04.2021
23 2607979*****8 05.10.2020 15.04.2021
24 2809959*****7 25.02.2021 21.04.2021