Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Општа болница КРУШЕВАЦ

Интервенција: Уградња ендопротеза кука


Врста помагала: Цементна протеза

Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Општа болница КРУШЕВАЦ


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 1104942*****3 02.07.2018 11.12.2020
2 0711942*****8 02.11.2018 12.12.2020
3 2208939*****7 14.06.2017 19.12.2020
4 2108940*****3 10.05.2019 04.03.2021
5 1504945*****9 06.11.2019 29.04.2021
6 2603938*****9 09.12.2019 29.04.2021
7 1509942*****0 09.12.2019 29.04.2021
8 1907943*****7 29.01.2020 20.05.2021
9 2608936*****2 18.09.2018 28.05.2021
10 2705939*****4 04.10.2018 06.06.2021
11 1809942*****4 08.01.2019 10.06.2021
12 0901942*****8 09.01.2019 11.06.2021
13 0109943*****1 05.12.2018 12.06.2021
14 1502941*****6 15.03.2019 26.07.2021
15 2211935*****7 15.03.2019 26.07.2021
16 1508943*****9 10.05.2019 02.09.2021
17 1308947*****2 06.11.2019 30.10.2021
18 1008941*****7 06.11.2019 30.10.2021
19 1512946*****1 17.01.2020 15.11.2021
20 1911943*****6 04.11.2020 18.11.2021
21 2312940*****4 04.11.2020 18.11.2021
22 0908941*****2 07.02.2020 22.11.2021
23 0906941*****8 04.08.2020 25.11.2021
24 2502937*****3 16.06.2020 11.12.2021
25 3010939*****8 16.06.2020 11.12.2021