Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Општа болница КРУШЕВАЦ

Интервенција: Уградња ендопротеза кука


Врста помагала: Цементна протеза

Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Општа болница КРУШЕВАЦ


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 1104942*****3 02.07.2018 10.09.2019
2 1102937*****9 04.10.2018 13.09.2019
3 0711942*****8 02.11.2018 20.09.2019
4 2208939*****7 14.06.2017 27.09.2019
5 2108940*****3 10.05.2019 09.12.2019
6 2608936*****2 18.09.2018 05.03.2020
7 0502938*****3 28.03.2018 06.03.2020
8 3001942*****1 02.07.2018 07.03.2020
9 1509942*****0 03.07.2018 10.03.2020
10 1208940*****2 04.10.2018 14.03.2020
11 2705939*****4 04.10.2018 14.03.2020
12 1809942*****4 08.01.2019 18.03.2020
13 0901942*****8 09.01.2019 19.03.2020
14 3004942*****2 05.12.2018 20.03.2020
15 0109943*****1 05.12.2018 20.03.2020
16 0112943*****0 02.11.2018 24.03.2020
17 2211935*****7 15.03.2019 03.05.2020
18 2402938*****4 15.03.2019 03.05.2020
19 1502941*****6 15.03.2019 03.05.2020
20 2009935*****8 10.05.2019 08.06.2020
21 1808936*****3 10.05.2019 08.06.2020
22 1508943*****9 10.05.2019 08.06.2020