Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Општа болница КРУШЕВАЦ

Интервенција: Уградња ендопротеза кука


Врста помагала: Цементна протеза

Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Општа болница КРУШЕВАЦ


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 1104942*****3 02.07.2018 27.10.2021
2 0711942*****8 02.11.2018 27.10.2021
3 2208939*****7 14.06.2017 03.11.2021
4 2108940*****3 10.05.2019 14.01.2022
5 1504945*****9 06.11.2019 11.03.2022
6 2603938*****9 09.12.2019 11.03.2022
7 1907943*****7 29.01.2020 01.04.2022
8 2705939*****4 04.10.2018 20.04.2022
9 1407943*****2 06.10.2021 21.04.2022
10 1809942*****4 08.01.2019 22.04.2022
11 0109943*****1 05.12.2018 27.04.2022
12 0901942*****8 09.01.2019 27.04.2022
13 2211935*****7 15.03.2019 08.06.2022
14 1502941*****6 15.03.2019 08.06.2022
15 1508943*****9 10.05.2019 15.07.2022
16 1008941*****7 06.11.2019 14.09.2022
17 1308947*****2 06.11.2019 14.09.2022
18 1512946*****1 17.01.2020 28.09.2022
19 2312940*****4 04.11.2020 30.09.2022
20 1911943*****6 04.11.2020 30.09.2022
21 0908941*****2 07.02.2020 05.10.2022
22 1001945*****7 20.07.2021 18.10.2022
23 2912938*****4 20.07.2021 18.10.2022
24 2303939*****1 23.07.2021 21.10.2022
25 0810945*****2 23.08.2021 22.10.2022
26 1012942*****1 10.08.2021 24.10.2022
27 0303945*****5 22.10.2021 24.10.2022
28 2502937*****3 16.06.2020 26.10.2022
29 3010939*****8 16.06.2020 26.10.2022