Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Општа болница КРУШЕВАЦ

Интервенција: Уградња ендопротеза кука


Врста помагала: Цементна протеза

Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Општа болница КРУШЕВАЦ


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 1104942*****3 02.07.2018 02.10.2020
2 0711942*****8 02.11.2018 03.10.2020
3 2208939*****7 14.06.2017 10.10.2020
4 2108940*****3 10.05.2019 24.12.2020
5 1504945*****9 06.11.2019 18.02.2021
6 2603938*****9 09.12.2019 18.02.2021
7 1211943*****2 09.12.2019 18.02.2021
8 1509942*****0 09.12.2019 18.02.2021
9 1907943*****7 29.01.2020 11.03.2021
10 2608936*****2 18.09.2018 19.03.2021
11 2705939*****4 04.10.2018 28.03.2021
12 1809942*****4 08.01.2019 01.04.2021
13 0901942*****8 09.01.2019 02.04.2021
14 0109943*****1 05.12.2018 03.04.2021
15 2211935*****7 15.03.2019 17.05.2021
16 1502941*****6 15.03.2019 17.05.2021
17 1508943*****9 10.05.2019 24.06.2021
18 1008941*****7 06.11.2019 21.08.2021
19 1308947*****2 06.11.2019 21.08.2021
20 1512946*****1 17.01.2020 06.09.2021
21 0908941*****2 07.02.2020 13.09.2021
22 0906941*****8 04.08.2020 16.09.2021
23 3010939*****8 16.06.2020 02.10.2021
24 2502937*****3 16.06.2020 02.10.2021