Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Општа болница КРУШЕВАЦ

Интервенција: Уградња ендопротеза кука


Врста помагала: Цементна протеза

Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Општа болница КРУШЕВАЦ


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 1104942*****3 02.07.2018 05.08.2020
2 0711942*****8 02.11.2018 06.08.2020
3 2208939*****7 14.06.2017 13.08.2020
4 2108940*****3 10.05.2019 27.10.2020
5 1504945*****9 06.11.2019 22.12.2020
6 2603938*****9 09.12.2019 22.12.2020
7 1509942*****0 09.12.2019 22.12.2020
8 1211943*****2 09.12.2019 22.12.2020
9 1907943*****7 29.01.2020 12.01.2021
10 2608936*****2 18.09.2018 20.01.2021
11 2705939*****4 04.10.2018 29.01.2021
12 1809942*****4 08.01.2019 02.02.2021
13 0901942*****8 09.01.2019 03.02.2021
14 0109943*****1 05.12.2018 04.02.2021
15 1502941*****6 15.03.2019 20.03.2021
16 2211935*****7 15.03.2019 20.03.2021
17 1808936*****3 10.05.2019 27.04.2021
18 1508943*****9 10.05.2019 27.04.2021
19 3001936*****6 10.09.2019 16.06.2021
20 1308947*****2 06.11.2019 24.06.2021
21 1008941*****7 06.11.2019 24.06.2021
22 1512946*****1 17.01.2020 10.07.2021
23 0908941*****2 07.02.2020 17.07.2021
24 3010939*****8 16.06.2020 05.08.2021
25 2502937*****3 16.06.2020 05.08.2021