Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Општа болница КРУШЕВАЦ

Интервенција: Уградња ендопротеза кука


Врста помагала: Цементна протеза

Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Општа болница КРУШЕВАЦ


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 1104942*****3 02.07.2018 07.07.2020
2 0711942*****8 02.11.2018 08.07.2020
3 2208939*****7 14.06.2017 15.07.2020
4 2108940*****3 10.05.2019 28.09.2020
5 1504945*****9 06.11.2019 23.11.2020
6 2603938*****9 09.12.2019 23.11.2020
7 1509942*****0 09.12.2019 23.11.2020
8 1211943*****2 09.12.2019 23.11.2020
9 1907943*****7 29.01.2020 14.12.2020
10 2608936*****2 18.09.2018 22.12.2020
11 2705939*****4 04.10.2018 31.12.2020
12 1809942*****4 08.01.2019 04.01.2021
13 0901942*****8 09.01.2019 05.01.2021
14 0109943*****1 05.12.2018 06.01.2021
15 1502941*****6 15.03.2019 19.02.2021
16 2211935*****7 15.03.2019 19.02.2021
17 1808936*****3 10.05.2019 29.03.2021
18 1508943*****9 10.05.2019 29.03.2021
19 3001936*****6 10.09.2019 18.05.2021
20 1308947*****2 06.11.2019 26.05.2021
21 1008941*****7 06.11.2019 26.05.2021
22 1512946*****1 17.01.2020 11.06.2021
23 0908941*****2 07.02.2020 18.06.2021
24 3010939*****8 16.06.2020 07.07.2021
25 2502937*****3 16.06.2020 07.07.2021