Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Општа болница КРУШЕВАЦ

Интервенција: Уградња ендопротеза кука


Врста помагала: Цементна протеза

Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Општа болница КРУШЕВАЦ


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 2211941*****7 18.04.2018 16.07.2019
2 1104942*****3 02.07.2018 23.07.2019
3 2606945*****8 25.07.2018 23.07.2019
4 0612940*****2 09.08.2018 24.07.2019
5 1102937*****9 04.10.2018 26.07.2019
6 1002937*****8 19.12.2018 01.08.2019
7 0711942*****8 02.11.2018 02.08.2019
8 2208939*****7 14.06.2017 09.08.2019
9 2003939*****8 05.09.2017 30.08.2019
10 2004935*****1 11.12.2017 06.12.2019
11 0411941*****0 29.12.2017 24.12.2019
12 2608937*****6 03.04.2018 10.01.2020
13 1704943*****0 18.04.2018 14.01.2020
14 2608936*****2 18.09.2018 16.01.2020
15 1108945*****4 27.03.2018 17.01.2020
16 1710939*****8 27.03.2018 17.01.2020
17 2211935*****7 27.03.2018 17.01.2020
18 0502938*****3 28.03.2018 17.01.2020
19 1008942*****9 22.03.2018 18.01.2020
20 1810940*****2 02.07.2018 18.01.2020
21 3001942*****1 02.07.2018 18.01.2020
22 1303942*****4 02.07.2018 18.01.2020
23 1508943*****9 02.07.2018 18.01.2020
24 0109947*****8 02.07.2018 18.01.2020
25 1509942*****0 03.07.2018 21.01.2020
26 2705939*****4 04.10.2018 25.01.2020
27 1208940*****2 04.10.2018 25.01.2020
28 1809942*****4 08.01.2019 29.01.2020
29 0901942*****8 09.01.2019 30.01.2020
30 3004942*****2 05.12.2018 31.01.2020
31 0109943*****1 05.12.2018 31.01.2020
32 0112943*****0 02.11.2018 04.02.2020
33 2603938*****8 20.07.2016 10.03.2020