Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Општа болница КРУШЕВАЦ

Интервенција: Уградња ендопротеза колена


Врста помагала: Цементна протеза

Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Општа болница КРУШЕВАЦ


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 3001943*****2 26.09.2017 03.10.2020
2 2710958*****6 07.12.2017 03.10.2020
3 1110952*****7 10.11.2016 28.11.2020
4 2807947*****2 25.04.2018 19.12.2020
5 1401951*****5 22.03.2018 20.12.2020
6 1209947*****2 02.07.2018 03.01.2021
7 0107951*****6 03.07.2018 07.01.2021
8 2412945*****0 10.07.2018 07.01.2021
9 1602954*****7 09.08.2018 07.01.2021
10 2610957*****8 08.01.2019 23.01.2021
11 0308942*****0 08.01.2019 23.01.2021
12 2710947*****9 05.12.2018 30.01.2021
13 0803965*****0 19.12.2018 30.01.2021
14 1910953*****5 13.03.2019 28.02.2021
15 0201954*****7 10.05.2019 08.04.2021
16 1308947*****0 10.05.2019 08.04.2021
17 0907951*****8 30.09.2019 03.07.2021
18 1403953*****7 30.09.2019 03.07.2021
19 2307962*****4 25.11.2019 24.07.2021
20 1110953*****4 23.10.2019 25.07.2021
21 0810951*****2 06.11.2019 25.07.2021
22 1609954*****8 07.11.2019 25.07.2021
23 0703952*****3 04.08.2020 16.09.2021