Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Општа болница КРУШЕВАЦ

Интервенција: Уградња ендопротеза колена


Врста помагала: Цементна протеза

Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Општа болница КРУШЕВАЦ


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 3001943*****2 26.09.2017 08.07.2020
2 2710958*****6 07.12.2017 08.07.2020
3 1110952*****7 10.11.2016 02.09.2020
4 2807947*****2 25.04.2018 23.09.2020
5 1401951*****5 22.03.2018 24.09.2020
6 1209947*****2 02.07.2018 08.10.2020
7 0107951*****6 03.07.2018 12.10.2020
8 2412945*****0 10.07.2018 12.10.2020
9 1602954*****7 09.08.2018 12.10.2020
10 2610957*****8 08.01.2019 28.10.2020
11 0308942*****0 08.01.2019 28.10.2020
12 2710947*****9 05.12.2018 04.11.2020
13 0803965*****0 19.12.2018 04.11.2020
14 1910953*****5 13.03.2019 03.12.2020
15 0201954*****7 10.05.2019 11.01.2021
16 1308947*****0 10.05.2019 11.01.2021
17 1403953*****7 30.09.2019 07.04.2021
18 0907951*****8 30.09.2019 07.04.2021
19 2307962*****4 25.11.2019 28.04.2021
20 1110953*****4 23.10.2019 29.04.2021
21 0810951*****2 06.11.2019 29.04.2021
22 1609954*****8 07.11.2019 29.04.2021
23 2609954*****7 19.12.2019 12.05.2021