Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Општа болница КРУШЕВАЦ

Интервенција: Уградња ендопротеза колена


Врста помагала: Цементна протеза

Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Општа болница КРУШЕВАЦ


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 3001943*****2 26.09.2017 08.11.2021
2 2710958*****6 07.12.2017 08.11.2021
3 1110952*****7 10.11.2016 04.12.2021
4 2807947*****2 25.04.2018 25.12.2021
5 1401951*****5 22.03.2018 26.12.2021
6 1209947*****2 02.07.2018 09.01.2022
7 0107951*****6 03.07.2018 13.01.2022
8 2412945*****0 10.07.2018 13.01.2022
9 1602954*****7 09.08.2018 13.01.2022
10 0308942*****0 08.01.2019 29.01.2022
11 2610957*****8 08.01.2019 29.01.2022
12 2710947*****9 05.12.2018 05.02.2022
13 0803965*****0 19.12.2018 05.02.2022
14 1910953*****5 13.03.2019 06.03.2022
15 1308947*****0 10.05.2019 14.04.2022
16 0201954*****7 10.05.2019 14.04.2022
17 0907951*****8 30.09.2019 09.07.2022
18 1403953*****7 30.09.2019 09.07.2022
19 2307962*****4 25.11.2019 30.07.2022
20 1110953*****4 23.10.2019 31.07.2022
21 0810951*****2 06.11.2019 31.07.2022
22 1609954*****8 07.11.2019 31.07.2022
23 0703952*****3 04.08.2020 22.09.2022
24 1401954*****6 04.11.2020 29.09.2022
25 1809949*****5 20.07.2021 18.10.2022
26 2410954*****2 20.07.2021 18.10.2022
27 1107954*****1 20.07.2021 18.10.2022
28 1603952*****4 20.07.2021 18.10.2022
29 0108966*****9 20.07.2021 18.10.2022
30 0102954*****1 20.07.2021 18.10.2022
31 0403954*****7 22.07.2021 20.10.2022
32 0412960*****1 27.07.2021 25.10.2022