Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Општа болница КРУШЕВАЦ

Интервенција: Уградња ендопротеза колена


Врста помагала: Цементна протеза

Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Општа болница КРУШЕВАЦ


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 3001943*****2 26.09.2017 12.12.2020
2 2710958*****6 07.12.2017 12.12.2020
3 1110952*****7 10.11.2016 06.02.2021
4 2807947*****2 25.04.2018 27.02.2021
5 1401951*****5 22.03.2018 28.02.2021
6 1209947*****2 02.07.2018 14.03.2021
7 0107951*****6 03.07.2018 18.03.2021
8 2412945*****0 10.07.2018 18.03.2021
9 1602954*****7 09.08.2018 18.03.2021
10 2610957*****8 08.01.2019 03.04.2021
11 0308942*****0 08.01.2019 03.04.2021
12 2710947*****9 05.12.2018 10.04.2021
13 0803965*****0 19.12.2018 10.04.2021
14 1910953*****5 13.03.2019 09.05.2021
15 0201954*****7 10.05.2019 17.06.2021
16 1308947*****0 10.05.2019 17.06.2021
17 0907951*****8 30.09.2019 11.09.2021
18 1403953*****7 30.09.2019 11.09.2021
19 2307962*****4 25.11.2019 02.10.2021
20 1110953*****4 23.10.2019 03.10.2021
21 0810951*****2 06.11.2019 03.10.2021
22 1609954*****8 07.11.2019 03.10.2021
23 0703952*****3 04.08.2020 25.11.2021
24 1401954*****6 04.11.2020 02.12.2021