Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Општа болница КРУШЕВАЦ

Интервенција: Уградња ендопротеза колена


Врста помагала: Цементна протеза

Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Општа болница КРУШЕВАЦ


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 3001943*****2 26.09.2017 06.08.2020
2 2710958*****6 07.12.2017 06.08.2020
3 1110952*****7 10.11.2016 01.10.2020
4 2807947*****2 25.04.2018 22.10.2020
5 1401951*****5 22.03.2018 23.10.2020
6 1209947*****2 02.07.2018 06.11.2020
7 0107951*****6 03.07.2018 10.11.2020
8 2412945*****0 10.07.2018 10.11.2020
9 1602954*****7 09.08.2018 10.11.2020
10 2610957*****8 08.01.2019 26.11.2020
11 0308942*****0 08.01.2019 26.11.2020
12 2710947*****9 05.12.2018 03.12.2020
13 0803965*****0 19.12.2018 03.12.2020
14 1910953*****5 13.03.2019 01.01.2021
15 0201954*****7 10.05.2019 09.02.2021
16 1308947*****0 10.05.2019 09.02.2021
17 1403953*****7 30.09.2019 06.05.2021
18 0907951*****8 30.09.2019 06.05.2021
19 2307962*****4 25.11.2019 27.05.2021
20 1110953*****4 23.10.2019 28.05.2021
21 0810951*****2 06.11.2019 28.05.2021
22 1609954*****8 07.11.2019 28.05.2021
23 2609954*****7 19.12.2019 10.06.2021