Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Општа болница АЛЕКСИНАЦ

Интервенција: Уградња ендопротеза кука


Врста помагала: Бесцементна протеза

Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Општа болница АЛЕКСИНАЦ


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 0902941*****0 22.01.2018 19.11.2018
2 0711959*****8 26.01.2018 20.11.2018
3 0501956*****0 02.02.2018 30.11.2018
4 1108965*****9 18.09.2017 07.01.2019
5 0810964*****4 23.10.2017 07.01.2019
6 2401952*****0 02.11.2017 07.01.2019
7 0601964*****1 02.11.2017 07.01.2019
8 1906972*****7 02.12.2017 07.01.2019
9 1906972*****7 25.12.2017 07.01.2019
10 0311941*****4 26.12.2017 07.01.2019
11 1009956*****4 08.03.2018 07.01.2019
12 0901963*****8 30.03.2018 22.01.2019
13 2107965*****6 07.05.2018 05.03.2019
14 0703966*****2 10.09.2018 08.03.2019
15 0504981*****8 14.09.2018 11.03.2019
16 2910964*****6 23.05.2018 22.03.2019
17 2005947*****0 24.09.2018 22.03.2019
18 1210954*****1 25.09.2018 22.03.2019
19 3010943*****3 26.09.2018 25.03.2019
20 0809960*****5 28.09.2018 25.03.2019
21 2612961*****4 28.09.2018 25.03.2019
22 2202948*****4 30.05.2018 29.03.2019
23 0103954*****4 09.10.2018 08.04.2019
24 2908948*****2 17.10.2018 15.04.2019
25 2304955*****4 29.10.2018 26.04.2019
26 0604970*****9 31.10.2018 29.04.2019
27 0205961*****2 15.11.2018 13.05.2019
28 0204953*****4 16.07.2018 14.05.2019
29 0302958*****9 17.07.2018 17.05.2019
30 1912956*****2 10.04.2018 01.08.2019