Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Општа болница АЛЕКСИНАЦ

Интервенција: Уградња ендопротеза кука


Врста помагала: Бесцементна протеза

Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Општа болница АЛЕКСИНАЦ


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 2005947*****0 24.09.2018 05.03.2021
2 0905968*****3 30.01.2019 05.03.2021
3 1306979*****2 02.04.2019 05.03.2021
4 0410945*****5 23.10.2019 05.03.2021
5 2307964*****8 13.06.2019 12.03.2021
6 1609966*****4 01.10.2019 12.03.2021
7 0303958*****8 15.07.2020 16.03.2021
8 0906959*****9 26.05.2020 26.03.2021
9 1903970*****1 03.07.2020 30.03.2021
10 3010943*****3 26.09.2018 31.03.2021
11 0809960*****5 28.09.2018 31.03.2021
12 2007954*****8 13.12.2018 20.04.2021
13 0808950*****9 21.01.2020 03.05.2021
14 0606969*****9 29.10.2019 12.05.2021
15 2805955*****0 11.02.2020 24.05.2021
16 0810964*****4 23.10.2017 25.05.2021
17 2808974*****8 30.09.2019 25.05.2021
18 2202948*****4 30.05.2018 28.05.2021
19 0804973*****6 12.02.2019 28.05.2021
20 0509953*****4 29.09.2020 28.05.2021
21 2209948*****1 01.10.2020 30.05.2021
22 1707960*****6 07.10.2020 06.06.2021
23 2807941*****7 16.10.2020 12.06.2021
24 0611944*****2 19.10.2020 18.06.2021
25 2110949*****3 18.11.2020 09.07.2021
26 0311963*****0 12.02.2021 09.08.2021
27 2010959*****9 14.01.2021 13.08.2021
28 1111973*****4 22.02.2021 20.08.2021
29 2803945*****6 26.02.2021 23.08.2021
30 0803962*****7 25.02.2021 25.08.2021
31 1011941*****6 26.02.2021 25.08.2021
32 1101951*****5 29.01.2021 28.08.2021
33 0802952*****8 29.01.2021 28.08.2021
34 2612961*****4 23.07.2019 07.09.2021
35 1401960*****4 08.06.2020 25.09.2021