Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Општа болница АЛЕКСИНАЦ

Интервенција: Уградња ендопротеза кука


Врста помагала: Бесцементна протеза

Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Општа болница АЛЕКСИНАЦ


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 0905968*****3 30.01.2019 15.07.2020
2 1710951*****4 19.02.2019 15.07.2020
3 2307964*****8 13.06.2019 15.07.2020
4 2808974*****8 30.09.2019 15.07.2020
5 1609966*****4 01.10.2019 15.07.2020
6 2908955*****9 05.09.2019 22.07.2020
7 0804973*****6 12.02.2019 29.07.2020
8 2202948*****4 30.05.2018 02.08.2020
9 0810961*****4 10.12.2018 02.08.2020
10 0602956*****1 09.06.2020 04.08.2020
11 0810964*****4 23.10.2017 05.08.2020
12 2911948*****0 25.02.2019 06.08.2020
13 1710951*****7 26.02.2019 19.08.2020
14 2109952*****4 12.11.2019 26.08.2020
15 1406964*****8 24.12.2019 19.09.2020
16 2005947*****0 24.09.2018 07.10.2020
17 1306979*****2 02.04.2019 28.10.2020
18 0410945*****5 23.10.2019 28.10.2020
19 0808950*****9 21.01.2020 04.11.2020
20 2805955*****0 11.02.2020 25.11.2020
21 2910957*****5 11.02.2020 25.11.2020
22 3001952*****4 28.02.2020 11.12.2020
23 1906958*****2 02.03.2020 16.12.2020
24 1104957*****1 02.03.2020 16.12.2020
25 0906959*****9 26.05.2020 26.12.2020
26 3105957*****5 11.06.2020 30.12.2020
27 1903970*****1 03.07.2020 30.12.2020
28 3010943*****3 26.09.2018 31.12.2020
29 0809960*****5 28.09.2018 31.12.2020
30 0307956*****3 02.06.2020 01.01.2021
31 2007954*****8 13.12.2018 20.01.2021
32 0606969*****9 29.10.2019 11.02.2021
33 2612961*****4 23.07.2019 09.06.2021
34 1401960*****4 08.06.2020 27.06.2021