Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Општа болница АЛЕКСИНАЦ

Интервенција: Уградња ендопротеза кука


Врста помагала: Бесцементна протеза

Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Општа болница АЛЕКСИНАЦ


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 0501956*****0 02.02.2018 27.05.2019
2 3010943*****3 26.09.2018 27.05.2019
3 0809960*****5 28.09.2018 27.05.2019
4 3008956*****5 29.11.2018 27.05.2019
5 2007954*****8 13.12.2018 10.06.2019
6 2608963*****6 27.12.2018 24.06.2019
7 2002976*****4 28.12.2018 27.06.2019
8 0810961*****4 10.12.2018 05.07.2019
9 1509967*****0 18.01.2019 15.07.2019
10 2101942*****4 29.01.2019 29.07.2019
11 0905968*****3 30.01.2019 29.07.2019
12 0810964*****4 23.10.2017 02.08.2019
13 2004958*****7 10.05.2018 02.08.2019
14 0804973*****6 12.02.2019 09.08.2019
15 1710951*****4 19.02.2019 16.08.2019
16 1108965*****9 18.09.2017 19.08.2019
17 1604953*****0 20.02.2019 19.08.2019
18 1708952*****2 25.02.2019 23.08.2019
19 2911948*****0 25.02.2019 23.08.2019
20 1009956*****4 08.03.2018 26.08.2019
21 0811965*****7 27.02.2019 26.08.2019
22 2107965*****6 07.05.2018 02.09.2019
23 3012957*****9 20.03.2019 19.09.2019
24 2202948*****4 30.05.2018 30.09.2019
25 1306979*****2 02.04.2019 02.10.2019
26 2005947*****0 24.09.2018 04.11.2019
27 1211953*****1 15.05.2019 11.11.2019
28 0306955*****5 17.05.2019 11.11.2019
29 0703955*****2 17.05.2019 14.11.2019
30 1710951*****7 26.02.2019 04.05.2020