Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Општа болница АЛЕКСИНАЦ

Интервенција: Уградња ендопротеза кука


Врста помагала: Цементна протеза

Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Општа болница АЛЕКСИНАЦ


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 2911946*****5 10.09.2018 20.03.2019
2 1309951*****8 27.07.2018 26.03.2019
3 2809939*****8 11.07.2017 02.04.2019
4 0103943*****8 03.08.2018 02.04.2019
5 3103950*****9 31.08.2016 24.04.2019
6 2808940*****8 03.12.2018 31.05.2019
7 1108941*****8 10.12.2018 07.06.2019
8 3004964*****0 11.01.2019 11.07.2019
9 0508948*****6 22.01.2019 19.07.2019
10 1101949*****9 04.02.2019 01.08.2019
11 2804948*****2 05.07.2018 02.09.2019
12 1307941*****9 06.07.2018 05.09.2019