Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Општа болница АЛЕКСИНАЦ

Интервенција: Уградња ендопротеза кука


Врста помагала: Цементна протеза

Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Општа болница АЛЕКСИНАЦ


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 2808940*****8 21.06.2019 02.08.2020
2 3103950*****9 31.08.2016 09.08.2020
3 2912944*****6 14.11.2019 26.08.2020
4 2804948*****2 05.07.2018 07.10.2020
5 2711945*****2 21.01.2020 04.11.2020
6 1101949*****9 04.02.2019 14.01.2021
7 2809939*****8 11.07.2017 16.06.2021
8 1307941*****9 06.07.2018 20.06.2021