Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Општа болница АЛЕКСИНАЦ

Интервенција: Уградња ендопротеза кука


Врста помагала: Цементна протеза

Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Општа болница АЛЕКСИНАЦ


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 1708938*****9 07.10.2020 29.10.2021
2 2011936*****3 23.10.2020 08.11.2021
3 0408949*****6 16.09.2021 11.03.2022
4 1409942*****0 14.09.2021 14.03.2022
5 2711945*****2 21.01.2020 04.04.2022
6 2007941*****6 21.10.2021 21.04.2022
7 2501957*****0 26.10.2021 25.04.2022