Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Општа болница АЛЕКСИНАЦ

Интервенција: Уградња ендопротеза кука


Врста помагала: Цементна протеза

Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Општа болница АЛЕКСИНАЦ


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 2804948*****2 05.07.2018 04.03.2019
2 1507946*****1 05.07.2018 05.03.2019
3 1307941*****9 06.07.2018 05.03.2019
4 2911946*****5 10.09.2018 08.03.2019
5 1309951*****8 27.07.2018 26.03.2019
6 2809939*****8 11.07.2017 02.04.2019
7 0103943*****8 03.08.2018 02.04.2019
8 3103950*****9 31.08.2016 24.04.2019
9 2808940*****8 03.12.2018 31.05.2019
10 1108941*****8 10.12.2018 07.06.2019
11 3004964*****0 11.01.2019 11.07.2019
12 0508948*****6 22.01.2019 19.07.2019