Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Општа болница АЛЕКСИНАЦ

Интервенција: Уградња ендопротеза кука


Врста помагала: Цементна протеза

Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Општа болница АЛЕКСИНАЦ


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 2911946*****5 10.09.2018 31.05.2019
2 3004964*****0 11.01.2019 11.07.2019
3 1101949*****9 04.02.2019 01.08.2019
4 2804948*****2 05.07.2018 02.09.2019
5 1307941*****9 06.07.2018 05.09.2019
6 2809939*****8 11.07.2017 02.10.2019
7 0801950*****4 10.04.2019 09.10.2019
8 3103950*****9 31.08.2016 24.10.2019