Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Општа болница АЛЕКСИНАЦ

Интервенција: Уградња ендопротеза кука


Врста помагала: Хибридна протеза

Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Општа болница АЛЕКСИНАЦ


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 0101945*****5 08.03.2018 30.09.2019
2 0102950*****9 01.06.2017 01.10.2019
3 1712945*****3 25.07.2017 01.10.2019
4 0701945*****4 04.02.2019 01.10.2019
5 1607947*****7 20.11.2018 21.10.2019
6 0406947*****7 26.11.2018 11.11.2019
7 2803947*****1 03.12.2018 02.12.2019
8 0412944*****4 20.08.2019 20.02.2020
9 1405948*****6 27.09.2017 05.03.2020