Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Општа болница АЛЕКСИНАЦ

Интервенција: Уградња ендопротеза кука


Врста помагала: Хибридна протеза

Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Општа болница АЛЕКСИНАЦ


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 2009948*****3 09.05.2018 04.01.2019
2 1712945*****3 25.07.2017 01.04.2019
3 1104957*****1 03.10.2018 01.04.2019
4 0301947*****0 09.10.2018 01.04.2019
5 1101949*****9 11.10.2018 08.04.2019
6 0110947*****5 12.10.2018 08.04.2019
7 1804942*****8 15.10.2018 12.04.2019
8 0101945*****5 08.03.2018 22.04.2019
9 1701944*****4 26.10.2018 25.04.2019
10 1603940*****4 01.03.2018 29.04.2019
11 0102950*****9 01.06.2017 02.05.2019
12 0312942*****7 20.07.2017 02.05.2019
13 1405948*****6 27.09.2017 06.05.2019