Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Општа болница АЛЕКСИНАЦ

Интервенција: Уградња ендопротеза кука


Врста помагала: Хибридна протеза

Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Општа болница АЛЕКСИНАЦ


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 1712945*****3 25.07.2017 01.04.2019
2 1104957*****1 03.10.2018 01.04.2019
3 0301947*****0 09.10.2018 01.04.2019
4 2009948*****3 09.05.2018 04.04.2019
5 0110947*****5 12.10.2018 08.04.2019
6 1804942*****8 15.10.2018 12.04.2019
7 0101945*****5 08.03.2018 22.04.2019
8 0102950*****9 01.06.2017 02.05.2019
9 1405948*****6 27.09.2017 06.05.2019
10 1607947*****7 20.11.2018 20.05.2019
11 0506944*****2 20.11.2018 20.05.2019
12 0406947*****7 26.11.2018 20.05.2019
13 2803947*****1 03.12.2018 03.06.2019