Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Општа болница АЛЕКСИНАЦ

Интервенција: Уградња ендопротеза кука


Врста помагала: Хибридна протеза

Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Општа болница АЛЕКСИНАЦ


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 1712945*****3 25.07.2017 10.03.2021
2 0701945*****4 04.02.2019 10.03.2021
3 0102950*****9 01.06.2017 11.04.2021
4 2803947*****1 03.12.2018 28.04.2021
5 0411955*****1 20.10.2020 20.05.2021
6 3103945*****8 29.01.2021 29.07.2021