Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Општа болница АЛЕКСИНАЦ

Интервенција: Уградња ендопротеза кука


Врста помагала: Хибридна протеза

Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Општа болница АЛЕКСИНАЦ


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 1607947*****7 20.11.2018 30.05.2019
2 0406947*****7 26.11.2018 30.05.2019
3 2803947*****1 03.12.2018 03.06.2019
4 0701945*****4 04.02.2019 01.08.2019
5 1405948*****6 27.09.2017 05.08.2019
6 2009948*****3 09.05.2018 06.08.2019
7 0909953*****0 04.03.2019 02.09.2019
8 0101945*****5 08.03.2018 16.09.2019
9 0102950*****9 01.06.2017 01.10.2019
10 1712945*****3 25.07.2017 01.10.2019
11 0502985*****8 18.04.2019 16.10.2019