Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Општа болница АЛЕКСИНАЦ

Интервенција: Уградња ендопротеза кука


Врста помагала: Хибридна протеза

Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Општа болница АЛЕКСИНАЦ


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 2911950*****2 16.06.2021 29.10.2021
2 2803947*****1 03.12.2018 08.11.2021
3 0701945*****4 04.02.2019 22.11.2021
4 1503955*****4 03.09.2021 03.03.2022
5 0902949*****1 16.09.2021 16.03.2022
6 2612948*****2 24.09.2021 24.03.2022