Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Општа болница АЛЕКСИНАЦ

Интервенција: Уградња ендопротеза кука


Врста помагала: Хибридна протеза

Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Општа болница АЛЕКСИНАЦ


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 0102950*****9 01.06.2017 15.07.2020
2 1712945*****3 25.07.2017 15.07.2020
3 0701945*****4 04.02.2019 15.07.2020
4 1607947*****7 20.11.2018 02.08.2020
5 2803947*****1 03.12.2018 02.08.2020
6 1607941*****2 16.06.2020 06.09.2020
7 0711951*****7 25.11.2019 09.09.2020
8 0708947*****8 21.02.2020 09.12.2020