Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Општа болница АЛЕКСИНАЦ

Интервенција: Уградња ендопротеза колена


Врста помагала: Протеза за колено

Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Општа болница АЛЕКСИНАЦ


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 2605951*****1 10.09.2018 07.04.2019
2 0603936*****1 24.05.2018 21.04.2019
3 2107960*****0 09.10.2018 08.05.2019
4 1004943*****1 15.10.2018 12.05.2019
5 2002964*****8 15.10.2018 12.05.2019
6 1709940*****0 16.10.2018 15.05.2019
7 0201961*****4 27.06.2018 23.05.2019
8 1609957*****5 17.01.2018 05.06.2019
9 1812954*****4 11.07.2018 06.06.2019
10 0408952*****7 13.11.2018 09.06.2019
11 2004958*****7 20.11.2018 19.06.2019
12 1212955*****2 20.11.2018 19.06.2019
13 1807948*****8 23.11.2018 19.06.2019
14 0106949*****0 26.11.2018 19.06.2019
15 1602947*****7 26.11.2018 19.06.2019
16 0506959*****5 27.11.2018 23.06.2019
17 2309957*****8 02.02.2018 27.06.2019
18 2404936*****8 02.02.2018 30.06.2019
19 0707957*****8 26.02.2018 03.07.2019
20 1808946*****8 04.12.2018 03.07.2019
21 0705941*****6 16.01.2019 15.07.2019
22 1903942*****3 16.01.2019 15.07.2019
23 1703945*****2 18.12.2018 17.07.2019
24 1107953*****7 18.12.2018 17.07.2019
25 0805947*****1 20.12.2018 17.07.2019
26 0104943*****0 22.01.2019 19.07.2019
27 0104943*****0 22.01.2019 19.07.2019
28 2101962*****6 22.01.2019 19.07.2019
29 2507946*****1 22.06.2018 21.07.2019