Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Општа болница АЛЕКСИНАЦ

Интервенција: Уградња ендопротеза колена


Врста помагала: Протеза за колено

Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Општа болница АЛЕКСИНАЦ


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 2605951*****1 10.09.2018 07.04.2019
2 0603936*****1 24.05.2018 21.04.2019
3 2107960*****0 09.10.2018 08.05.2019
4 1004943*****1 15.10.2018 12.05.2019
5 2002964*****8 15.10.2018 12.05.2019
6 1709940*****0 16.10.2018 15.05.2019
7 0201961*****4 27.06.2018 23.05.2019
8 1609957*****5 17.01.2018 05.06.2019
9 1812954*****4 11.07.2018 06.06.2019
10 0408952*****7 13.11.2018 09.06.2019
11 1212955*****2 20.11.2018 19.06.2019
12 1807948*****8 23.11.2018 19.06.2019
13 1602947*****7 26.11.2018 19.06.2019
14 0106949*****0 26.11.2018 19.06.2019
15 0506959*****5 27.11.2018 23.06.2019
16 2309957*****8 02.02.2018 27.06.2019
17 2404936*****8 02.02.2018 30.06.2019
18 0707957*****8 26.02.2018 03.07.2019
19 1808946*****8 04.12.2018 03.07.2019
20 0705941*****6 16.01.2019 15.07.2019
21 1703945*****2 18.12.2018 17.07.2019
22 0104943*****0 22.01.2019 19.07.2019
23 2507946*****1 22.06.2018 21.07.2019
24 2004960*****0 23.01.2019 22.07.2019
25 0407958*****3 28.01.2019 26.07.2019
26 1002952*****8 29.01.2019 29.07.2019
27 0608950*****6 06.02.2019 05.08.2019
28 1011951*****6 13.02.2019 12.08.2019
29 2308940*****2 15.03.2019 12.08.2019
30 2905955*****4 19.02.2019 15.08.2019
31 0307940*****5 19.02.2019 16.08.2019
32 1611946*****1 25.02.2019 23.08.2019
33 2405959*****8 25.02.2019 23.08.2019
34 3005942*****4 26.02.2019 26.08.2019
35 1003951*****7 01.03.2019 30.08.2019