Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Општа болница АЛЕКСИНАЦ

Интервенција: Уградња ендопротеза колена


Врста помагала: Протеза за колено

Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Општа болница АЛЕКСИНАЦ


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 2404936*****8 02.02.2018 28.11.2018
2 2309957*****8 02.02.2018 28.11.2018
3 2507946*****1 22.06.2018 21.12.2018
4 0707957*****8 26.02.2018 24.12.2018
5 2605951*****1 10.09.2018 08.03.2019
6 0603936*****1 24.05.2018 22.03.2019
7 0307940*****5 26.09.2018 25.03.2019
8 2802945*****0 28.09.2018 25.03.2019
9 1505956*****0 02.10.2018 01.04.2019
10 1312954*****7 02.10.2018 01.04.2019
11 1504953*****8 02.10.2018 01.04.2019
12 0205948*****2 03.10.2018 01.04.2019
13 3010967*****4 03.10.2018 01.04.2019
14 2107960*****0 09.10.2018 08.04.2019
15 2403950*****9 15.10.2018 12.04.2019
16 1004943*****1 15.10.2018 12.04.2019
17 2002964*****8 15.10.2018 12.04.2019
18 1709940*****0 16.10.2018 15.04.2019
19 2801944*****1 16.10.2018 15.04.2019
20 1003951*****7 29.10.2018 22.04.2019
21 0201961*****4 27.06.2018 23.04.2019
22 1609957*****5 17.01.2018 06.05.2019
23 1812954*****4 11.07.2018 07.05.2019
24 0408952*****7 13.11.2018 10.05.2019