Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Институт за рехабилитацију реуматских и срчаних Болесника, НИШКА БАЊА

Интервенција: Уградња ендопротеза кука


Врста помагала: Цементна протеза

Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Институт за рехабилитацију реуматских и срчаних Болесника, НИШКА БАЊА


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 0209945*****8 04.02.2022 29.08.2022
2 2006945*****1 27.07.2020 31.08.2022
3 0603945*****9 01.04.2022 31.08.2022
4 2802944*****6 04.04.2022 30.09.2022
5 0602945*****8 21.04.2022 06.10.2022
6 2306948*****1 16.05.2022 24.10.2022
7 2711943*****7 10.10.2019 31.10.2022
8 0511942*****5 23.10.2020 31.10.2022
9 0503945*****3 15.03.2021 31.10.2022
10 2508950*****2 11.05.2022 01.11.2022
11 0912942*****3 09.05.2022 03.11.2022
12 2907947*****6 12.04.2022 09.11.2022
13 2003940*****1 17.06.2022 28.11.2022
14 1708947*****8 14.01.2022 12.12.2022
15 2203945*****0 11.04.2022 15.12.2022
16 0609947*****7 23.05.2022 15.12.2022
17 0401943*****4 22.09.2020 30.12.2022
18 2905940*****6 20.06.2022 31.12.2022
19 1303948*****0 08.07.2022 31.01.2023
20 2701947*****4 05.08.2022 31.01.2023
21 2111947*****2 15.08.2022 31.01.2023
22 1211943*****2 15.08.2022 31.01.2023
23 0704947*****9 21.04.2022 22.02.2023
24 0612947*****6 23.05.2022 23.02.2023
25 2508943*****5 08.07.2022 28.02.2023
26 0711947*****9 18.04.2022 13.04.2023
27 0309946*****8 10.08.2022 27.04.2023
28 2710948*****8 03.06.2022 25.12.2023