Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Институт за рехабилитацију реуматских и срчаних Болесника, НИШКА БАЊА

Интервенција: Уградња ендопротеза кука


Врста помагала: Цементна протеза

Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Институт за рехабилитацију реуматских и срчаних Болесника, НИШКА БАЊА


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 0511942*****5 23.10.2020 29.10.2021
2 0507945*****4 12.04.2021 01.11.2021
3 2002941*****4 01.04.2019 17.11.2021
4 2110950*****3 09.07.2021 19.11.2021
5 2711943*****7 10.10.2019 24.11.2021
6 1412942*****7 08.10.2021 30.11.2021
7 0401943*****4 22.09.2020 06.12.2021
8 2006945*****1 27.07.2020 16.12.2021
9 1703946*****9 14.07.2021 10.01.2022
10 0908942*****8 17.09.2021 10.01.2022
11 2202945*****3 26.02.2021 19.01.2022
12 0503945*****3 15.03.2021 02.03.2022
13 0408944*****4 15.03.2021 02.03.2022
14 0809944*****8 09.08.2021 30.06.2022