Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Институт за рехабилитацију реуматских и срчаних Болесника, НИШКА БАЊА

Интервенција: Уградња ендопротеза кука


Врста помагала: Цементна протеза

Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Институт за рехабилитацију реуматских и срчаних Болесника, НИШКА БАЊА


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 2704942*****3 05.04.2019 02.12.2019
2 2610942*****5 06.06.2019 05.12.2019
3 2002941*****4 01.04.2019 09.12.2019
4 2002944*****8 12.06.2019 09.12.2019
5 1102943*****5 30.10.2018 12.12.2019
6 1405942*****6 23.07.2019 12.12.2019
7 0808942*****4 30.08.2019 23.12.2019
8 0603944*****8 27.09.2019 26.12.2019
9 1403944*****9 27.09.2019 20.01.2020
10 0904942*****5 18.03.2019 30.01.2020
11 0310935*****2 20.08.2018 20.02.2020
12 2711943*****7 10.10.2019 20.02.2020
13 1509938*****4 11.10.2019 06.04.2020