Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Институт за рехабилитацију реуматских и срчаних Болесника, НИШКА БАЊА

Интервенција: Уградња ендопротеза кука


Врста помагала: Цементна протеза

Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Институт за рехабилитацију реуматских и срчаних Болесника, НИШКА БАЊА


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 2610942*****5 06.06.2019 07.10.2020
2 1509938*****4 11.10.2019 19.10.2020
3 2501942*****8 10.01.2020 21.10.2020
4 0904942*****5 18.03.2019 30.10.2020
5 1310940*****8 10.03.2020 30.12.2020
6 0408944*****4 10.12.2019 31.12.2020
7 2510938*****6 10.12.2019 08.01.2021
8 2003940*****1 13.03.2020 20.01.2021
9 2006945*****1 27.07.2020 27.01.2021
10 2711943*****7 10.10.2019 29.01.2021
11 2002941*****4 01.04.2019 08.03.2021
12 0401943*****4 22.09.2020 30.06.2021