Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Институт за рехабилитацију реуматских и срчаних Болесника, НИШКА БАЊА

Интервенција: Уградња ендопротеза кука


Врста помагала: Цементна протеза

Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Институт за рехабилитацију реуматских и срчаних Болесника, НИШКА БАЊА


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 1403944*****9 27.09.2019 22.07.2020
2 0904942*****5 18.03.2019 05.08.2020
3 1509938*****4 11.10.2019 05.08.2020
4 2002941*****4 01.04.2019 26.08.2020
5 2711943*****7 10.10.2019 11.09.2020
6 0408944*****4 10.12.2019 14.09.2020
7 0503945*****3 26.06.2020 01.10.2020
8 2610942*****5 06.06.2019 07.10.2020
9 2501942*****8 10.01.2020 21.10.2020
10 2207942*****8 17.01.2020 04.11.2020
11 1310940*****8 10.03.2020 30.12.2020
12 2510938*****6 10.12.2019 08.01.2021
13 2003940*****1 13.03.2020 20.01.2021