Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Институт за рехабилитацију реуматских и срчаних Болесника, НИШКА БАЊА

Интервенција: Уградња ендопротеза кука


Врста помагала: Цементна протеза

Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Институт за рехабилитацију реуматских и срчаних Болесника, НИШКА БАЊА


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 1403944*****9 27.09.2019 22.06.2020
2 0904942*****5 18.03.2019 06.07.2020
3 1509938*****4 11.10.2019 06.07.2020
4 2002941*****4 01.04.2019 27.07.2020
5 2711943*****7 10.10.2019 12.08.2020
6 0408944*****4 10.12.2019 13.08.2020
7 2610942*****5 06.06.2019 07.09.2020
8 2501942*****8 10.01.2020 21.09.2020
9 2207942*****8 17.01.2020 05.10.2020
10 1310940*****8 10.03.2020 30.11.2020
11 2510938*****6 10.12.2019 09.12.2020
12 2003940*****1 13.03.2020 21.12.2020