Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Институт за рехабилитацију реуматских и срчаних Болесника, НИШКА БАЊА

Интервенција: Уградња ендопротеза кука


Врста помагала: Цементна протеза

Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Институт за рехабилитацију реуматских и срчаних Болесника, НИШКА БАЊА


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 2905941*****0 06.07.2018 25.09.2019
2 1102943*****5 30.10.2018 30.09.2019
3 0509942*****9 22.03.2019 30.09.2019
4 0310935*****2 20.08.2018 14.10.2019
5 0904942*****5 18.03.2019 24.10.2019
6 0411943*****8 22.03.2019 01.11.2019
7 2905940*****6 15.10.2018 04.11.2019
8 2704942*****3 05.04.2019 02.12.2019
9 1911941*****3 28.06.2019 02.12.2019
10 2610942*****5 06.06.2019 05.12.2019
11 2002941*****4 01.04.2019 09.12.2019
12 2002944*****8 12.06.2019 09.12.2019
13 1405942*****6 23.07.2019 12.12.2019
14 0808942*****4 30.08.2019 23.12.2019