Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Институт за рехабилитацију реуматских и срчаних Болесника, НИШКА БАЊА

Интервенција: Уградња ендопротеза кука


Врста помагала: Цементна протеза

Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Институт за рехабилитацију реуматских и срчаних Болесника, НИШКА БАЊА


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 2002944*****8 12.06.2019 20.01.2020
2 2002941*****4 01.04.2019 27.01.2020
3 0904942*****5 18.03.2019 30.01.2020
4 2711943*****7 10.10.2019 20.02.2020
5 2610942*****5 06.06.2019 16.03.2020
6 1403944*****9 27.09.2019 23.03.2020
7 1509938*****4 11.10.2019 06.04.2020
8 0408944*****4 10.12.2019 15.05.2020
9 2501942*****8 10.01.2020 22.06.2020
10 2207942*****8 17.01.2020 06.07.2020
11 2510938*****6 10.12.2019 10.09.2020