Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Институт за рехабилитацију реуматских и срчаних Болесника, НИШКА БАЊА

Интервенција: Уградња ендопротеза кука


Врста помагала: Цементна протеза

Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Институт за рехабилитацију реуматских и срчаних Болесника, НИШКА БАЊА


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 2002941*****4 01.04.2019 08.03.2021
2 1509938*****4 11.10.2019 29.03.2021
3 2711943*****7 10.10.2019 05.04.2021
4 0110942*****9 02.10.2020 19.04.2021
5 0809944*****8 24.12.2020 19.04.2021
6 2006945*****1 27.07.2020 06.05.2021
7 0209945*****8 12.10.2020 27.05.2021
8 2202945*****3 26.02.2021 15.06.2021
9 0904942*****5 18.03.2019 30.06.2021
10 0401943*****4 22.09.2020 30.06.2021
11 0511942*****5 23.10.2020 15.07.2021
12 2003940*****1 13.03.2020 19.07.2021
13 0909944*****8 10.02.2021 09.08.2021